خودروی حمل ن ساختمانی به جهت تخلیه در مکان غیر مجاز به وسیله کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان متوقف شد به نقل از ارتباط ها همگانی حفاظت محیط زیست استان سمنان , در بازدیدهای همیشگی کارشناسان محیط زیست شهرستان دامغان از مرکز ها غیرمجاز تخلیه ن های ساختمانی در این شهرستان و با دقت به آلرژی مردمان این حوزه به زمینه , دیروز بعداز اطلاع از تخلیه ن ساختمانی در مرکزها غیر مجاز , کامیون حمل کننده فورا توقیف و به فرمان دادستان , وفق ماده 20 ضابطه مدیر پسماند به محل پارکینگ سازمان محیط زیست دامغان منتقل شد . گفتنی است مبتنی بر مصوبات کمیته پسماند شهرستان دامغان حمل هرگونه ن های ساختمانی در حوالی محدوده شهری ممنوع و با متخلفین بعد از توقیف اتومبیل برخورد رسمی می شود . همینطور محل تخلیه ن های ساختمانی در شهرستان دامغان در جنوب شهر جنب کشتارگاه دام شهرداری معرفی شده است که شهروندان مجاز به تخلیه درآن محل میباشند . فاز اولیه عملیات سنگ برداری , خاکبرداری و حمل ن حاصله به گردنه زینل پروژه زیر گذر ( تونل ) شهید عملکرد مناقصه گذار سازمان عمران شهرداری اصفهان « شرایط مناقصه » اداره عمران شهرداری اصفهان در لحاظ دارااست فاز اولیه عملیات سنگ برداری , خاکبرداری و حمل ن حاصله به گردنه زینل پروژه زیر گذر ( تونل ) شهید تلاش در محدوده حیطه ۶ شهرداری اصفهان را از روش مناقصه همگانی به پیمانکار دارای شرایط واگذار کند . بند یک – موضوع مناقصه : عملیات دربرگیرنده سنگبرداری , خاکبرداری , لجن برداری , ن برداری , با هر وسیله مکانیکی وهیدرولیکی در هر عمق و حمل ن حاصله ( خاکها , سنگها , ن ها و . . . ) به گردنه زینل با مقادیر تقریبی ذکر شده در برگ سفارش ارزش . بند دو - اسناد و مدارک : الف - قرارداد ب - آئین طومار مالی شهرداری ج - موقعیت همگانی عهد و پیمان ( نشریه ۴۳۱۱ ) ( به جز ماده ۳۶ ) د - برنامه وقتی کلی هـ - مقادیر کار و - خصوصیات فنی ( خصوصیات فنی همگانی , خصوصیات فنی محرمانه ) , ز - دستو ...

مشاهده متن کامل ...