تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست / این جلوه ی جان در همه عالـم باقیستازنـالـه ی نـیـنــوای یـاران حسـیـن / همواره به لب زمـزمه ی غم باقیستقیامت بی حسین غوغا ندارد"شفاعت بی حسین معنا ندارد"حسینی باش که در م نگویند"چرا پرونده ات امضاء ندارد

مشاهده متن کامل ...