تا نگهبانان ابــرو دستشان بر خنجــر است فتح چشمان قشنگت مثل فتح خیبر است رنگ چشمت بهتریــن برهان اثبات خداست «قل هو الله احد» گوید هر آن کافـَر است انحنای ناب مژگانت «صراط المستقیم» از نگاهت دل ب هم جهاد اکبر است خنده هایت چون عسل حتا از آن شیرین ترند هر لبت تمثیل زیبایی ز حوض کوثر است بوسه هایت طعم حوّا می دهد با عطر سیب بوسه هایت یادگاری از جهان دیگـر است لب به خنده وا کنی؛.. آرامشم پَر می کشد غنچه می گردد لبت؛.. فریاد من بالاتر است یک دو تار از کاکلت دل را اسارت برده است الامان از روسری، زیرش هزاران لشکر است مهربان هستی، دلم در بند موهایت خوش است مهربانـــی با اسیران شیــــوه ی پیغمبر است آیه الکرسی کجا هم قدّ موهایت شود؟ گفتن از اعجاز مویت کار چندین منبر است جد من ق ـــل و گندمزار مویت پر ثمر بهر من هر خوشه اش از هر دو دنیا سرتر است یک گره بر بخت من زد یک گــره بر روســــری هر کدامش وا شود، من روزگارم م است خواهشی دارم... جسارت می شود... اما اگر موی تـــو آشقته باشد دور گردن بهتـــر است مهدی ذوالقدر

مشاهده متن کامل ...