پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

تولدم مبارک
درخواست حذف اطلاعات
چندسال پیش توی این روز من پا به این دنیای نامرد گذاشتم اومدم تو دنیایی که ج و نامردی رسمشه نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت روز تولدم غمگینمو همش روی گوشیم نگاه کنم!!! ببینم از بین ایی که تولدمو تبریک میگن اونی که بخاطرش زندگی میکنم و لحظه به لحظه ی روزامو با یاد اون میگذرونم منو یادش هست یانه؟ روزتولدم براش مهم هست یانه؟ اولین سالیه که روز تولدم اینقدر ناراحتو غمگینم دوباره دیدنش بزرگ ترین کادوی روز تولدمنه خیلی سخته روز تولدت همه بهت تبریک بگن جز اونی که فکر میکنی بخاطرش زنده ای کادوی تولد امسالم غمو غصه و ج کاش روز تولدم ، روز اومدنم با روز رفتنم یکی بشه!!! تولدم مبارک! 1373/6/8 قبل از فوت این شمعا هم آرزو میکنم که ایشالله همه تون به آرزوهای قشنگتون برسین و از همه مهمتر آرزو میکنم همه ی عاشقا به هم برسن و ج و نامردی نباشه آرزو میکنم دلی ش ته نشه و همه تون شاد زندگی کنید و معنای واقعی شیرین عشق رو بچشید و بهش برسین!

مشاهده متن کامل ...
حالا آمده ای!..
درخواست حذف اطلاعات
حالا آمده ای! بعد از آن همه سال;آن همه دوری… آن همه صبوری… پس بگو قرار بود که تو بیایی و…من نمی دانستم! پس این همه سال کجا بودی؟ دلم را با جایی اشتباه نگرفته ای!؟ ایندفعه بگذار برای من✍ من برای همیشه رفتن را یادت میدهم✖✖✖

مشاهده متن کامل ...
✘ کـ‗_‗ـافـ‗_‗ـہ خـ‗_‗ـاطـ‗_‗رات ✘
درخواست حذف اطلاعات
هر جا برم تو با منـے واسم مث جوלּ وتنـے ...בلت کــہ میگیره فقط حرفتو با مـלּ میزنـے ... هر جا برم کنارمـے فرقـے نمیکنــہ کجا ... فرقـے نمیکنــہ چقـבر فاصلــہ باشــہ بیـלּ ما ... چقـבر בوست בارم خـבا ... مـלּ چقـבر בوست دارم خـבا ... وقتـے کــہ می م تو باב وقتـے کــہ میخنـבم با برگ ... وقتـے کــہ میشم غرق בر احساس بـے تکرار مرگ ... وقتی کــہ باروלּ میشـے و بـے چتر میبارے بــہ مـלּ ... میفهمم از آرامشت حس خوشـے בارے بــہ مـלּ ... چقـבر בوست دارم خـבا ... مـלּ چقـבر בوست בارم خـבا ... وقتـے کــہ میچینم تو رو مثل یــہ گنـבم یا یــہ سیب ... آבم میشم و پر میشم از حسـے عجیب ... هر جا کــہ هستم با منـے هر جا کــہ باشـے عاشقم ... خوشحالم از ایــלּ کــہ واسه ایــלּ هم صدایــے لایقم ... " رضا صاבقــے" javad

مشاهده متن کامل ...
تـــــــــــــــصـــــور کــــــــــــלּ
درخواست حذف اطلاعات
تصور کــלּ اگـہ حتے تصور کرבنش سختـہ ... جهانے کـہ هر انسانے تو اوלּ خوشبختـہ خوشبختـہ ... جهانے کـہ تو اوלּ پول و نژاב و قـבرت ارزش نیست ... جواب هم صـבایےها پلیس ضـב شورش نیست ... نـہ بمب هستہ اے בاره، نـہ بمب افکـלּ نـہ خم ... בیگـہ هیچ بچہ اے پاشو روی میـלּ جا نمے ذاره ... همـہ آزاבه آزاבלּ ، همـہ بےבرב بے בرבלּ ... تو رو مـہ نمےخونے ، نهنگا خوבکشے کرבלּ ... جهانے را تصور کـלּ ، بـבوלּ نفرت و باروت ... بــבوלּ ظلم خوב کامـہ، بـבوלּ وحشت و تابوت ... جهانے را تصور کـלּ ، پر از لبخنـב و آزاבے ... لبالب از گل و بوسـہ، پر از تکرار آباבے ... تصور کـלּ اگـہ حتے تصور کرבنش جرمـہ ... اگه با برבלּ اسمش گلو پر میشه از سرمـہ ... تصور کـלּ جهانے را کـہ توش زنـבاלּ یـہ افسانہ س ... تمام جنگاے בنیا، شـבלּ مشمول آتش بس ... ے آقاے عالم نیست، برابر با هم انـב مرבم ... בیگـہ سهم هر انساלּ تــלּ هر בونـہ ے گندم ... بـבوלּ مرزو محـבوבه، وطــלּ یعنے همـہ בنیا ... تصور کـלּ تو مےتونے بشے تعبیر ایـלּ رویا ... ✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘ javad

مشاهده متن کامل ...
دلتنگی
درخواست حذف اطلاعات
" دلــــــــــــــــــم " پـر از حــــرفهاییست که هیــچکـس حــاضر بـه گوش دادنش نــیست جــــــز "دفـــتـــــر خـــــــاطــــــراتــــــــم" ****** به اندازه ی دلتنــــــــگی هایم به مـــــــــــــن بـــــــد اری... وعـــــــــده ما باشــــــــــــــــد روزی که دلتــــــــــنگم شدی... ***** ' شاید روزی بیاید که حال ِ من هم خوب شود هوا خوب شود … عشق خوب شود … و تو …. خووب ِ من شوی …? ***** گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن...! به رفتن که فکر می کنی... اتفاقی می افتد که منصرف می شوی... میخواهی بمانی... رفتاری می بینی که انگار باید بروی... این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است...!

مشاهده متن کامل ...
جمیع لطمیات باسم الکربلائی لشهر محرم 1435 -2014
درخواست حذف اطلاعات
تحمیل لطمیات الحاج باسم الکربلائی 2013 , جمیع القصائد الحسینیه للرادود باسم الکربلائی لشهر محرم 1435هـ تحمیل جمیع اصدارات الملا باسم الکربلائی 2014 تلک الصرخه http://www.gulfup.com/?b3rrne یا الغریبه http://www.gulfup.com/?i02x5e تسرح عیونی http://www.gulfup.com/?ipoxep انت شاعریتی http://www.gulfup.com/?if9aue دمک http://www.gulfup.com/?kpwymp زینب http://www.gulfup.com/?ibdywq لحظة موت http://www.gulfup.com/?eg d الرجل العظیم http://www.gulfup.com/?gstlfx لا تعاند یادهر http://www.gulfup.com/?slron8 أم البنین تنادیک http://www.gulfup.com/?q6ns0z احنه کلنا جنودک http://www.gulfup.com/?kuybqs یارایة حزنها http://www.gulfup.com/?r4chdk اویلاه یاسیدی http://www.gulfup.com/?lvcu3c براءة العشق http://www.gulfup.com/?bwddwy سلو السیوف http://www.gulfup.com/?p3upc5 کلمن یبشرنی http://www.gulfup.com/?oyvv4l هذه الحکایه http://www.gulfup.com/?ovx7vr کربلاء شمسی http://www.gulfup.com/?5zqxmo طبعی کربلائی http://www.gulfup.com/?l7kgfj ترکنا الخلق http://www.gulfup.com/?xiwaxa صوت احساسی http://www.gulfup.com/?th4lrv ماعوف حبک http://www.gulfup.com/?we7vck یبنی جرح قلبی آلدهر http://www.gulfup.com/?pbliwo مآغفت عینی وجفنی لآجلک صآحی http://www.gulfup.com/?fr0l2b یآخدنآ آ من وآلدنیآ تغرینآ http://www.gulfup.com/?jmwegi حسیننآ وآحسیننآ وآحسیننآ http://www.gulfup.com/?jhd8sn آبد والله یازهراء مآننسى حسینآه http://www.gulfup.com/?eruejl وجروا http://www.gulfup.com/?a2ulcl دمک ودم اسماعیل http://www.gulfup.com/?vaovm8 مکتوبة عالمنحر خادم لابو الاکبر http://www.gulfup.com/?utyanq یا مسلم بیدک اقلع خیبر http://www.gulfup.com/?vzeih9 مسلم ینادی بالقبر http://www.gulfup.com/?pjdvcv عجیبة http://www.gulfup.com/?lmjmuu زینب انا کافلها http://www.gulfup.com/?bjmuoi

مشاهده متن کامل ...
بشنواین سخن که ازعشق حکایت میکند
درخواست حذف اطلاعات
چقدر دوستت دارم جمله ی زیبائیست♥ ♥ ♥ وقتی که آن را از زبان شیرین و قلب پر احساست میشنومدلتنگم اما...دلتنگی هایم را به یاد دیدنت شیرین کرده ام...وجودم آغوشت را میطلبد..♥ ♥ ♥.محبوب من هرکجای دنیا که هستی... یادت باشد مردی در این سوی دنیا برای رسیدن به تو ثانیه شماری میکند...مهم نیست که کجاست و چه میکند...مهم نیست که چقدر دور است...مهم این است که دلش با توست...چون دوستت دارد...♥ ♥ ♥اینجا مینویسیم تا رویاهای شیرین باهم بودنمان بماند برای همیشه...مینویسیم تا از خدایمان بخواهیم وصال این عشق پاک و محکممان را...مینویسیم تا وقتی که آ ین نفس هایمان را در آغوش هم بزنیم...♥ ♥ ♥

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.