پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

اعداد شگفت انگیزی که جهان بر پایه آنها شکل گرفته
درخواست حذف اطلاعات
جهان بر پایه ی شش عدد بنا نهاده شده است که اگر هر کدام از این اعداد حتی به مقدار بسیار ناچیز متفاوت بودند، اکنون هیچ جهان وجود نداشته و بشری هم موجودیت نداشت. اعداد شگفت انگیزی که جهان بر پایه آنها شکل گرفته و به حیات خود ادامه می دهد! جهان بر پایه ی شش عدد بنا نهاده شده است که اگر هر کدام از این اعداد حتی به مقدار بسیار ناچیز متفاوت بودند، اکنون هیچ جهان وجود نداشته و بشری هم موجودیت نداشت. لرد مارتین ریس ستاره شناس سلطنتی انگلستان و کمبریج، در کتاب خود (تنها ۶ عدد) آورده است که تنظیم دقیق جهان به گونه ای که حیات در آن امکان پذیر باشد، تصادفی نیست. مسئله این است که تصادفات بسیار زیادی رخ داده اند تا جهان در چنین شرایط کنونی قرار گرفته و حیات امکان پذیر شده است. مارتین ریس با تحقیقات و مطالعات بسیار تلاش کرده است تا با مقداردهی به برخی از این مفاهیم، دلایل خود را تحکم بخشد. او ادعا می کند که جهان تحت حکومت و کنترل شش عدد است. اعدادی که هر کدام از آنها قابل اندازه گیری بوده و مقدار دقیقی دارند. از نظر او این ۶ عدد باید به گونه ای خاص و دقیق باشند تا شرایط حیات را فراهم کنند. در غیر این صورت، یعنی تنها با کمترین کم و کاستی در آنها منجر به جهان های عاری از حیات خواهد شد. تنها ۶ عدد او در کتاب خود این اعداد را اینگونه معرفی می کند: عدد اپسیلون: این عدد برابر با ۰۰۰۷/ است. اپسیلون مقدار نسبی هیدروژنی است که در انفجار بزرگ از طریق هم جوشی به هلیوم تبدیل می شود. اگر این عدد به جای ۰۰۰۷/، عدد ۰۰۰۶/ بود، باعث تضعیف نیروی هسته ای شده و به این ترتیب پروتون ها و نوترون ها به یکدیگر وابسته نمی شدند. دوتریوم که (دارای یک پروتون و یک نوترون) است، نمی توانست شکل بگیرد. بنابراین عناصر سنگین تر هرگز در ستاره ها بوجود نمی امدند. همچنین، اتم های بدن ما هرگز شکل نگرفته و کل جهان به هیدروژن تبدیل می شد. جالبه نه؟! حال، اگر ابسیلون برابر ۰۰۰۸/ بود، آنگاه هم جوشی چنان سریع صورت می گرفت ک ...

مشاهده متن کامل ...
ک دای شعر برگزیده سال ۲۰۰۵
درخواست حذف اطلاعات
این شعر در سازمان ملل ، دنیا را لرزاند / این شعر ک دای شعر برگزیده سال ۲۰۰۵ شده. توسط یک کودک آفریقایی نوشته شده که در همان سال در سازمان ملل خوانده شد و استدلال شگفت انگیزی دارهوقتی به دنیا میام، سیاهموقتی بزرگ میشم، سیاهموقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم...وقتی می ترسم، سیاهموقتی مریض میشم، سیاهموقتی می میرم، هنوزم سیاهم…و تو، آدم سفید..وقتی به دنیا میای، صورتی ایوقتی بزرگ میشی، سفیدیوقتی میری زیر آفتاب، قرمزیوقتی سردت میشه، آبی ایوقتی می ترسی، زردیوقتی مریض میشی، سبزیو وقتی می میری، خا تری ای…و تو به من میگی رنگین پوست؟

مشاهده متن کامل ...
چارلی چاپلین می گوید
درخواست حذف اطلاعات
چارلی چاپلین می گوید آموخته ام که..با پول می شود خانه ید ولی آشیانه نه، رختخواب ید ولی خواب نه، ساعت ید ولی زمان نه، می توان مقام ید ولی احترام نه، می توان کتاب ید ولی دانش نه، ...دارو ید ولی سلامتی نه، خانه ید ولی زندگی نه و بالا ه ، می توان قلب ید، ولی عشق را نه.

مشاهده متن کامل ...
ده اشتباه که به مغز شما آسیب میزند
درخواست حذف اطلاعات
ده اشتباه که به مغز شما آسیب میزند1.نخوردن صبحانه انی که صبحانه نمی خورند قند خونشان به سطح پائین تری افت می کند. این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای... مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می شود.2. پرخوریاین امر باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگهای) مغز شده و منجر به کاهش قدرت ذهنی می شود.3- دخانیاتاین امر باعث کوچک شدن چند برابری مغز و منجر به آ ایمر می شود.4. استفاده زیاد قند و شکراستفاده زیاد قند و شکر جذب پروتئین و مواد غذائی را متوقف می کند و منجر به سوء تغذیه و احتمالا اختلال در رشد مغزی خواهد شد5. آلودگی هوامغز بزرگترین مصرف کننده ا یژن در بدن ماست. دمیدن هوای آلوده باعث کاهش ا یژن تامینی مغز شده و منجر به کاهش کارآیی مغز می شود.6. کمبود خوابخواب به مغزمان اجازه استراحت می دهد. دوره طولانی کاهش خواب منجر به شتاب گیری مرگ سلولهای مغزی خواهد شد.7. پوشاندن سر به هنگام خوابخو دن با سر پوشیده باعث افزایش دی ا ید کربن و کاهش ا یژن شده و منجر به تأثیرات م ب مغزی خواهد شد.8.کار کشیدن از مغزتان در هنگام بیماریکار سخت یا مطالعه در زمان بیماری ممکن است منجر به کاهش کارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود9.کاهش افکار مثبتفکر بهترین راه برای تمرین دادن به مغزمان است. کاهش افکار مثبت مغزی ممکن است باعث کوچک شدن مغز شود.10.کم حرفیمکالمات انتزاعی منجر به رشد کارآئی مغز خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
نوروز 93 بر همه ایرانیان در هرجای کره خاکی مبارکباد
درخواست حذف اطلاعات
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته در سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته ای خدای بی نصیبان طاقتم ده، طاقتم ده! قبله گاه ما غریبان طاقتم ده، طاقتم ده!ساغرم ش ت ای ساقی! رفته ام ز دست ای ساقی!در میان توفان، بر موج غم نشسته منم در زورق ش ته منم ، ای ناخدای عالم!تا نام من رقم زده شد، یک باره مهر غم زده شد، بر سرنوشت آدم!ساغرم ش ت ای ساقی! رفته ام ز دست ای ساقی!تو تشنه کامم کُشتی، در سراب ناکامی ها ، ای بلای نا فرجامی هانبرده لب بر جامی، می کشم به دوش از حسرت، بار مستی و بدنامی هابر موج غم نشسته منم، در زورق ش ته منم، ای ناخدای عالم!تا نام من رقم زده شد، یک باره مهر غم زده شد، بر سرنوشت عالم!ساغرم ش ت ای ساقی! رفته ام ز دست ای ساقی!حکایت از چه کنم؟ شکایت از چه کنم؟ که خود به دست خودم آتش بر دل خون شده ی نگران زده ام!بر موج غم نشسته منم، در زورق ش ته منم، ای ناخدای عالم!تا نام من رقم زده شد، یک باره مهر غم زده شد، بر سرنوشت آدم!ساغرم ش ت ای ساقی! رفته ام ز دست ای ساقی!

مشاهده متن کامل ...
زندگی - اخوان ثالث
درخواست حذف اطلاعات
زندگی با ماجراهای فراوانش، ظاهری دارد به سان بیشه ای بغرنج و در هم باف ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛ چیست اما ساده تر از این، که در باطن تار و پود هیچی و پوچی هم آهنگ است؟ من بگویم، یا تو می گویی هیچ جز این نیست؟ تو بگویی یا نگویی، نشنود او جز صدای خویش. «ماجراها» گوید، اما نقش هر را می نگارد، یا می انگارد، بیش تر با طرح و رنگ ماجرای خویش.. - «هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟ یک فریب ساده و کوچک. آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او و جز با او نمی خواهی من گمانم زندگی باید همین باشد... هر حکایت دارد آغازی و انجامی، جز حدیث رنج انسان،غربت انسان آه! گویی هرگز این غمگین حکایت را هر چها باشد، نهایت نیست... زندگی شاید همین باشد «یک فریب ساده کوچک» آن هم از دست عزیزی که برایت هیچ چون او گرامی نیست بی گمان باید همین باشد. ماجرا چندان مفصل نیست، اصلا ماجرایی نیست. راست می گوید که می گوید «یک فریب ساده کوچک » من که باور کرده ام، باید همین باشد... هی فلانی! شاتقی بی شک تو حق داری. راست می گویی، بگو آنها که می گفتی. باز آگاهم کن از آنها که آگاهی از فریب، از زندگی، از عشق هر چه می خواهی بگو، از هر چه می خواهی... گفت: چه بگویم، چی بگویم، آه! به چراغ روز و محراب شب و موی بتم طاووس من زندگی را دوست می دارم مرگ را دشمن؛ وای! اما با که باید گفت این، من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او جا بردن؟! دیده ای بسیار و می بینی می وزد بادی، پری را می برد با خویش، از کجا؟ از کیست؟ هرگز این پرسیده ای از باد؟ به کجا؟ وانگه چرا؟ زین کار مقصد چیست؟ خواه غمگین باش، خواه شاد باد بسیار است و پر بسیار، یعنی این عبث جاری ست. آه! باری بس کنم دیگر هر چه خواهی کن، تو خود دانی گر عبث، یا هر چه باشد چند و چون، این است و جز این نیست. مرگ گوید: هوم! چه بیهوده! زندگی می گوید: اما باز باید زیست، باید زیست، باید زیست...!

مشاهده متن کامل ...
ساری گلین- کنسرت علیزاده
درخواست حذف اطلاعات
شعر و متن آهنگ ترکی آذربایجانی ترجمه فارسی آهنگ ساری گلین ساچین اوجون هؤرمزلر؛ گولو سولو (قونچا) درمزلر ساری گلین بوسئودا نه سئودادیر ؟ سنی منه وئرمزلر نئیلیم آمان، آمان ساری گلین بو دره نین اوزونو، چوبان قایتار قوزونو، نة اوْلا بیر گون گؤرم نازلی یاریمین اؤزؤنو نئیلیم آمان، آمان ساری گلین عاشیق ائللر آیریسی، شانا تئللر آیریسی، آیریسی بیر گونونه دؤزمزدیم؛ اوْلدوم ایللر آیریسی نئیلیم آمان، آمان ساری گلین سر گیسوی بلند را نمی بافند، گل تر را نمی چینند، عروس زرین این سودا (عشق نافرجام)، چه سو است، تو را به من نمی دهند، چه کنم،امان امان عروس زرین در بلندای این دره، ای چوپان بره(گمشده) را بازگردان، چه شود اگر روزی من ببینم، روی یار نازنینم را، چه کنم،امان امان عروس زرین عشق، در ایلها ج می افکند شانه، گیسوان را از هم جدا می کند انتظار دوری یک روزه ات را هم نداشتم که اینچنین سال ها از تو جدا بیفتم چه کنم،امان امان عروس زرین

مشاهده متن کامل ...
قاصدک
درخواست حذف اطلاعات
قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟از کجا، وز که خبر آوردی؟خوش خبر باشی، امّا، امّاگرد بام و در منبی ثمر می گردی.انتظار خبری نیست مرانه زیاری نه ز دیّاری ، باری،برو آنجا که بود چشمی و گوشی با ،برو آنجا که ترا منتظرند.قاصدک!در دل من همه کورند و کرند.دست بردار از این در وطن خویش غریب.قاصدک تجربه های همه تلخ،با دلم می گویدکه دروغی تو، دروغکه فریبی تو، فریب.قاصدک! هان، ولی ...راستی آیا رفتی با باد؟با توام، آی کجا رفتی؟ آی...!راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟مانده خا تر گرمی، جایی؟در اجاقی- طمع شعله نمی بندم - اندک شرری هست هنوز؟قاصدک!ابرهای همه عالم شب و روزدر دلم می گریند ...”

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.