سلام وعرض ادب کتوکا هم اکنون 668 ومناسب برای ید اول وبیمه 153 تومان معامله میشود ومناسب ید کرمان هم اکنون 925 معامله میشود ومناسب برای ید اول وساخت زیر 318 ورنا وساپا زیر 115 هپکو حتاید زیر 400 توریل زیر 250منبع: http://qomsaham. /

مشاهده متن کامل ...