به قلم دامنه. به نام خدا.  دامنۀ کتاب. یکی از تفسیرهای یک جلدی، تفسیر مبین است؛ از ابوالفضل بهرام پور. اخیراً این تفسیر را به صورتِ تطبیقی مطالعه . نسخۀ چاپ سوم را. از انتشارات آوای قرآن. قم. در 605 صفحه. قابل ذکر است تفسیر بیست جلدی المیزانِ علامه طباطبایی نیز در سال های گذشته، به صورت یک جلدی، چاپ شده بود که تبرّک آن به صورت روزانه یا در طول هفته بسیارمؤثّر است.در این پست از تفسیر مبین یک جلدی ابوالفضل بهرام پور، چهارنکته را می آورم و به اشتراک می گذارم. امید است فرهنگ کتابخوانی و به اشتراک گذاری از سوی دامنه خوانان شریف نیز باب شود و ثواب آورد و صواب بیافریند. هرچند دامنه طبق دأب همیشگی اش بر هیچ ، اجباری ندارد.تفسیر مبین. ابوالفضل بهرام پور. ع از دامنهدر ذیل سورۀ ناس آورده است: در سورۀ فلَق بیشترین تکیه روی سلامت تنِ انسان و زندگی اوست. ولی در سورۀ ناس، تکیه روی سلامت دین و ایمان از وسوسه های درونی و بیرونی ست. در تفسیر آیۀ 25 سورۀ نحل «...وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ...» این گونه نوشته است: پیروان دو نوع گناه دارند: نوعی را خودشان مستقلاً مرتکب می شوند و ی در آن نقشی ندارد و نوع دیگر گناهانی است که معلم، واعظ، نویسنده، ساز و سیاستمداران تعلیم داده اند و در این گناه نقش و تأثیر داشته اند؛ ان و نقش آفرینان گناه، فقط در این قسمت از گناهِ پیروان، شریک هستند. در آیۀ 224 شعرا می گوید: خط مشیء (ص) از خط شُعرا جداست. شعر در وادی حدس و خیال و بزرگنمایی حرکت می کند. آنها در هر مدح و ذمّی بدون حساب وارد می شوند... البته این آیه شامل حال شاعران حکیم نمی شود. و رسول خدا (ص) فرمود: ای شعرها حکمت است. در ذیل آیۀ 18 غافر نیز از اکرم (ص) نقل کرده است: هر ی را که عمل صالحی، مسرور کند و گناه، ناآرامش نماید، او مؤمن است.

مشاهده متن کامل ...