#هشدار_مقدس : من خوف این را دارم که ما در دنیا یک ش ت بزرگ بخوریم. و آن ش ت مکتبمان باشد. من از این بسیار خوف دارم... اگر ما الآن مدعی هستیم که ی است رژیم ما، ولی وقتی برویم سراغ بازار ببینیم بازار همان بازار سابق است، ربا همان ربای سابق است... «ادامه مطلب»... ادامه مطلب

مشاهده متن کامل ...