پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

دلنوشته...
درخواست حذف اطلاعات
تنهایی یعنی ... تنهایی یعنی اینکه وقتی به ی میگی من خیلی تنهام بگه پس من چیم عزیزم بعد ازت دورشه تنهایی یعنی اینکه ی ح رو نفهمه تومیتونی تو یه جمع شلوغ تنها باشی تنهایی وما بودن 1 نفر نیست یا نبودن 2نفر پیش هم نیس تنهایی یعنی اینکه وقتی میشینی تو اتاقت انقدر با خودت حرف بزنی که دیوونه بشی تنهایی یعنی اینکه اشک چشات تموم شه حالا تو بگو ی که همه ی این ویژگی هارو داره تنهاس یا نه؟

مشاهده متن کامل ...
دلنوشته....
درخواست حذف اطلاعات
شاید بعدها.... شاید بعدها بفهمی که چه قدر مرحم زخم هایی بودم که تو حتی حسشان نمیکردی شاید بعدها بدانی که چه قدر در زندگی جاهای خالی رابرایت پرمی اما دریغ ازذره ای محبتت به من تا به من هم ثابت شود جاهای خالی زندگیم نه جای خودت رابرایم پرکرده ای دوست عزیزم دست بجنبان شاید دیر شود و بعدها حسرتم رابخوری

مشاهده متن کامل ...
دل نوشته
درخواست حذف اطلاعات
این روزها که میگذرد ازتو وخودم دور میشوم نمیدانم انگار خودم راگم کرده ام صدایت را دیگر نمیشنوم خودت را ازمن گرفتی اماچرا صدایت را برایم زیادی میبینی روی ریل های قطار مینشینم و به تو فکر میکنم به اینکه کی با قطارارزوها می ایی ارزوی من خود قطار ارزوست نه ارزوهای قطار ارزو هرچند خالی باشد من راننده قطار رامیخواهم حتی اگر مرانخواهداین حق را دارم که اوراببینم

مشاهده متن کامل ...
حسین پناهی.....
درخواست حذف اطلاعات
************ من زندگی را دوست دارمولی از زندگی دوباره می ترسم!دین را دوست دارمولی از کشیش ها می ترسم!قانون را دوست دارمولی از پاسبان ها می ترسم!عشق را دوست دارمولی از زن ها می ترسم!ک ن را دوست دارمولی از آینه می ترسم! سلام را دوست دارمولی از زبانم می ترسم!من می ترسم ، پس هستماین چنین می گذرد روز و روزگار منمن روز را دوست دارمولی از روزگار می ترسم حسین پناهی چه مهمانان بی دردسری هستند مردگاننه به دستی ظرفی را چرک می کنندنه به حرفی دلی را آلودهتنها به شمعی قانعندو اندکی سکوت... حسین پناهی درختان می گویند بهارپرندگان می گویند ، لانهسنگ ها می گویند صبرو خاک ها می گویند مصاحبو انسان ها می گویند «خوشبختی»امّا همه ی ما در یک چیز شبیهیم ،در طلب نور !ما نه درختیم و نه خاک .پس خوشبختی را با علم به همه ی ضعف هامان در تشخیص ،باید در حریم خودمان جستجو کنیم ... حسین پناهی ک شانها کو زمینم؟زمین کو وطنم؟وطن کو خانه ام؟خانه کو مادرم؟مادر کو کبوترانم؟من گم شدم در تو یا تو گم شدی در من ، ای زمان؟...حسین پناهی در انتهای هر سفردر آیینهدار و ندار خویش را مرور می کنماین خاک تیره این زمینپاپوش پای خسته اماین سقف کوتاه آسمانس وش چشم بسته اماما خدای دلدر آ ین سفردر آیینه به جز دو بیکرانه کرانبه جز زمین و آسمانچیزی نمانده استگم گشته ام ‚ کجاندیده ای مرا ؟ حسین پناهی نیم ساعت پیش ،خدا را دیدم قوز کرده با پ وی مشکی بلندشسرفه کنان در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد ،آواز که خواند تازه فهمیدم ،پدرم را با او اشتباهی گرفته ام ! حسین پناهی

مشاهده متن کامل ...
طنز
درخواست حذف اطلاعات
دختر باید خنگول باااااشه ^__^ یک ساعت یه چیزو واسش توضیح بدى بعد تهش بگه : هان…?!! مــــــن از همیـــن جــــــآ پــــــدرو مـــــــادرمو ب چالـــــــش سکوتـــــــ در مقابــــل دیدن کارنـامم دعوتـــــــ میکنـــــــم... با تچکـــــــر =)) کپـــی کنین تا چالش همگــــانی بشه ^_^

مشاهده متن کامل ...
دلنوشته...
درخواست حذف اطلاعات
چهـ قـבر زیباست انجا کهـ مجنـפּـטּ פֿـطاب بهـ פֿــבایش میگـפּـیـב: یارب بهـ פֿــבایی פֿــבاییت פּـانگهـ بهـ جمال پاـבشاییت کز عشق بهـ غایتی رسانܢܢ کـפּ مانـב اگرچهـ مטּ نمانܢܢ گرچهـ ز عشق مستܢܢ عاشق ترازکنܢܢ کهـ هــستܢܢ

مشاهده متن کامل ...
پسر زا
درخواست حذف اطلاعات
جواب از این قانع کننده تر؟؟؟––ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ : ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ، ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻣﻨﻮ ﮔﻮﻝ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ .ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ : ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﭼﺮﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﮔﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻪ؟ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﻭﺍﺱ ِ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ؟!...آقای مجری : من دو ساعته دارم تو رو صدا می زنم . صدامو نشنیدی ؟پسر زا : چرا شنیدمآقای مجری : پس چرا نیومدی ؟پسر زا : اهمیت ندادم...فامیل دور : راه رفتـنـی را ، باید رفت ! در بستنی را ، بــــاید بست !پسر زا : در بستنی رو باید لیسید !...

مشاهده متن کامل ...
سرنوشت کیهانی شما
درخواست حذف اطلاعات
سرنوشت کیهانی شما فروردین+ فروردین = پیوندی آتشینفروردین+اردیبهشت = پیوندی کاملا عشقیفروردین+ داد = خوش دل و امیدوارفروردین+تیر = اختلاف فراوانفروردین+مرداد = شدیدفروردین+شهریور = سرد و گرمفروردین+مهر = کمی غیر ممکنفروردین+آبان = خیلی با حرارتفروردین+آذر = پر از ماجرا جوییفروردین+دی = هیجانات فراوانفروردین+بهمن = شگفت انگیزفروردین+اسفند = توام با مشکلات اردیبهشت+فروردین = پر شور و هیجاناردیبهشت+ اردیبهشت = خیلی مناسباردیبهشت+ داد = پیوندی نا موفقاردیبهشت+تیر = اتحادی عمیقاردیبهشت+مرداد = کاملا دوست داشتنیاردیبهشت+شهریور = تشریک مساعی زیاداردیبهشت+مهر = جسمانی و اردیبهشت+آبان = آرام و آهن رباییاردیبهشت+آذر =بسیار ناهمواراردیبهشت+دی = کمی هولناکاردیبهشت+بهمن = خیلی قویاردیبهشت+اسفند = توام با جذ ت داد+فروردین = دارای آینده ی روشن داد+اردیبهشت = پیوندی دشوار داد+ داد = پیوندی نا پایدار داد+تیر = افقی روشن داد+مرداد = عافیت طلب و عیاش داد+شهریور = عاشقانه داد+مهر = کاملا با شکوه داد+آبان = بن بست عشقی داد+آذر = سراسر شادمانی داد+دی = چشم در چشم نیافتد داد+بهمن = دوستان خوب برای هم داد+اسفند = مرهم یکدیگر تیر+فروردین = پیوندی سستتیر+اردیبهشت = محیطی راحت و مرفهتیر+ داد = پیوندی نا هماهنگتیر+تیر = رابطه ی رویاییتیر+مرداد = هیجانی و پر زحمتتیر+شهریور = محرک یکدیگرتیر+مهر = زندگی پر از تلاطمتیر+آبان = جرقه و پروازتیر+آذر = سراسر مشکلتیر+دی = زوجی دلسوزتیر+بهمن = سراسر اضطرابتیر+اسفند = تقویت کننده ی هم مرداد+فروردین = خاطرات به یاد ماندنیمرداد+اردیبهشت = احساسات پاکمرداد+ داد = زندگی پر از نشاطمرداد+تیر = پیوندی عاشقانهمرداد+مرداد = جنگ اراده هامرداد+شهریور = ازدواجشان دشوار استمرداد+مهر = شادی بزرگمرداد+آبان = برخورد دو قطبمرداد+آذز = بسیار نیروبخشمرداد+دی = کوتاه اما شیرینمرداد+بهمن = می تواند مشکل باشدمرداد+اسفند = زندگی توام با جرقه شهریور+فروردین = دور از یکدیگرشه ...

مشاهده متن کامل ...
تخته سنگ
درخواست حذف اطلاعات
در زمان ها ی گذشته ، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این که ع العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند بسیاری هم غرولند می دکه این چه شهری است که نظم ندارد حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و ..... با وجود این هیچ تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود، نزدیک سنگ شد، بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود، کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد پادشاه درآن یادداشت نوشته بود : هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد

مشاهده متن کامل ...
نه هیچیـــــــــ....
درخواست حذف اطلاعات
گـاهـی دلِـت مـیـخـواد هـمـه بـغـضـات کـه جـسـارت گـفـتـن کـلـمـه هـا رو نـداری… از تــو نـگـاهِـت خـونـده بـشـه امـا یـه نـگـاه گُـنـگ تـحـویـل مـیـگـیـری و یـه جـمـلـه مِـثـلـه: چـیـزی شـده ؟؟؟! اونـجـاسـت کـه بـُغـضـتـو بـا یـه لـیـوان سـکـوتـت سـر مـیـکـشـی و بـا لـبـخـنـد مـیـگـی : نــه هـیـچـیــ…!

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.