روابط عمومی شهرداری ایرانشهر
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

شهرداری ایرانشهر صاحب امتیاز علمی و کاربردی شد
درخواست حذف اطلاعات
رئیس شورای شهر و شهردار ایرانشهر با آقای شیرآوند رئیس پ ژوهشکده سازمان شهرداریهای کشور دیدار د در این جلسه اسماعیل دشتبان رئیس شورای شهر با تشریح موقیعت شهر و وجود ظرفیت و پتانسیل های شهرداری و اساتید مجرب بومی در شهرستان خواستار ایجاد دانشکده علمی و کاربردی وابسته به شهرداری شد.که پس از رایزنی مورد موافقت قرار گرفت آقای شیرآوند رئیس پژوهشکده سازمان شهرداریها دستور همکاری و تجهیز و گسترش رشته ها را بر اساس نیاز منطقه صادر نمود در پایان قرار شد تا در اسرع وقت شهردارایرانشهر نسبت به مکان مربوطه و مقدمات اولیه اقدام نماید.

مشاهده متن کامل ...
مواردی که در زمان اخذ پروانه ساختمانی باید رعایت شود
درخواست حذف اطلاعات
مالک موظف است برای کندن آسف پیاده رو و سواره رو و به منظور کابل کشی ویالوله کشی و یا نظایر آن قبلاً از شهرداری پروانه کنده کاری اخذ و در صورت برخورد به کابل برق,لوله آب و گاز مراتب را بیدرنگ به سازمانهای مربوطه اطلاع دهد بدیهی است جبران هر گونه خسارتی که براثر عملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بر عهده مالک خواهد بود ......... جهت اطلاع بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید

مشاهده متن کامل ...
باید از صفحه روزگار محو شود... (ره)
درخواست حذف اطلاعات
شهردار ایرانشهر : حمله اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار مردم مسلمان و بی گناه فلسطینی را به شدت محکوم می نماییم و با حمایت از ندای عد خواهانه معظم انقلاب ی و ریاست محترم جمهور ایران ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونستی از مجامع بین المللی می خواهیم در مقابل وحشیگری های رژیم گرو جنایتکار سکوت نکنند. ع از غزه.....

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.