" پاور ویندوز " پاورویندوز یا اتوماتیک شیشه بالابر برقی اتومبیل این وسیله در بازار امروزی به دو صورت چهار و دو کاناله وجود دارد . پاورویندوز برروی هر نوع اتومبیلی که دارای بالابربرقی است قابل نصب و اجرا است . پاورویندوز در اصل به راننده کمک میکند که بر اثر سهل انگاری و یا فراموشی شیشه های بسته نشده ی اتومبیل را در زمان ترک صاحب اتومبیل بصورت خ ر بالا برده و به امنیت اتومبیل بیفزاید . پاورویندوز به دو صورت قابل نصب برروی اتومبیل است ، روش اول همراه با گیر روش دوم بدون گیر شیشه اتومبیل رضائی مفت است که از پاورویندوزهای باگارانتی همراه با قیمتی مناسب برای رفاه حال شما و اتومبیلتان استفاده مینماید .

مشاهده متن کامل ...