" صندوقپران " صندوقپران ابزاری است ساده و کارامد که به صورت دستی و برقی برروی هر نوع اتومبیلی قابل نصب و اجراء است و در اتومبیلهای جدید امروزی بصورت دستی و یا برقی بوضوح دیده و استفاده میشود ، اما در اتومبیل l90 این وسیله به دلایل نامعلومی بکار برده نشده است و راننده باید برای باز صندوق عقب ، اتومبیل را خاموش نموده و با کلید صندوق عقب اتومبیل را باز نماید . این نقص با نصب گیر قابل حل است و میتوان به کمک ریموت کنترل گیر از دور و یا نزدیک صندوق عقب اتومبیل را باز نمود و اگر به دلایلی اتومبیل مورد نظر گیر نداشت میتوان با نصب یک شاسی فشاری که در ع هم دیده میشود صندوق عقب را به راحتی باز نمود.

مشاهده متن کامل ...