هرهفته بامعرفی یکی از مادحان جوان تبریز هفته اول مداح اهلبیت عصمت وطهارت (ع) جناب آقای سیدمسع تب پور که مداح بااخلاص است که درهیئات زنجیر ن محله قره آغاج، زنجیر ن حضرت ابوالفضل (ع) قره آغاج و عرب قره آغاج فعالیت می کند او مداحی را از10 سالگی شروع کرده است وتابه حال مشغول به مداحی می باشند. ماس ا

مشاهده متن کامل ...