اکثرکارشناسان صنعت بر این امر توافق دارند که بهترین راه برای کاهش زمان کاری ربات استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی ربات می باشد . در این نرم افزار شما می توانید به راحتی ربات را جابجا و بهترین مکان را برای نصب ربات در عمل پیدا کنید . اگر می خواستید در عمل اینکار را انجام دهید هم وقت زیاد صرف اینکار می شد و هم جابجایی ربات کار سختی می باشد . همچنین در این نرم افزار می توانید مسیرهای حرکتی ربات را برای رسیدن به حداقل زمان کاری ربات را تنظیم نمایید . یکی دیگر از کاربردهای مهم نرم افزارهای شبیه سازی قابلیت ایجاد و یا استفاده از cad سیستم ها و ماشین های به کار رفته در سلول رباتیک می باشد که با این کار شما می توانید بهترین چیدمان را برای به حداقل رساندن زمان کاری ربات بدست آورید .

مشاهده متن کامل ...