سلام بر دوستان نازنین روجینیجلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین فردا شنبه مورخ 97/07/07 از ساعت 16 الی 18 در مرکز ساری شناسی برگزار میشود.آتش آن نیست که از شعلة او خندد شمع***آتش آن است که در من پروانه زدند

مشاهده متن کامل ...