علت اینکه بیشتر دستگیره های در از جنس برنج هستند به این خاطر است که برنج آنتی باکتریال است و بصورت گسترده ای از آلوده شدن به میکروب ممانعت میکند و در کشتن میکروبها بسیار قوی است. ghayegh1

مشاهده متن کامل ...