نوزادان را نزدیک حیوانات خانگی نبرید ارتباط ک ن شیرخوار با حیوانات خانگی باعث ابتلای نوزادان به آسم می شود. خبرگزاری صداوسیما iribnews

مشاهده متن کامل ...