پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

پرسونال برندینگ چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی چیست؟ پرسونال برندینگ را ار یا رویه ایست که برای ایجاد ویژگی های لازم یک نام تجاری(نه صرفا تمامی آنها) برای یک انسان یا فرد استفاده می شود، به این ترتیب افرادی همچون کارشناسان، کار آفرینان و هنرمندان میتوانند در زمینه های کاری خود صاحب اعتبار، شهرت، شخصیت و ارزشی قابل ارائه همچون یک نام تجاری یا برند شوند. پیشینه این موضوع از سالهای دور میان مردمان دهه ها و صده ها بین مردمیان به صورت عامه وجود داشته است اما تاریخچه علمی آن تحت عنوان برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ اینگونه است که برای اولین بار درآگوست سال ۱۹۹۷ مجله “fast company magazine” در مقاله ای که توسط و صاحب نظر علم مدیریت تام پیترز چاپ ش، اینگونه مطرح شد:

مشاهده متن کامل ...
پرسونال برندینگ چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی چیست؟ پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی چیست؟ پرسونال برندینگ را ار یا رویه ایست که برای ایجاد ویژگی های لازم یک نام تجاری(نه صرفا تمامی آنها) برای یک انسان یا فرد استفاده می شود، به این ترتیب افرادی همچون کارشناسان، کار آفرینان و هنرمندان میتوانند در زمینه های کاری خود صاحب اعتبار، شهرت، شخصیت و ارزشی قابل ارائه همچون یک نام تجاری یا برند شوند. پیشینه این موضوع از سالهای دور میان مردمان دهه ها و صده ها بین مردمیان به صورت عامه وجود داشته است اما تاریخچه علمی آن تحت عنوان برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ اینگونه است که برای اولین بار درآگوست سال ۱۹۹۷ مجله “fast company magazine” در مقاله ای که توسط و صاحب نظر علم مدیریت تام پیترز چاپ ش، اینگونه مطرح شد:

مشاهده متن کامل ...
دانستنی های عشق
درخواست حذف اطلاعات
عشق داشتن یک رابطه شاد و خوب کار سختی نیست! خبر بهتر برای زوج های خوشبخت این است که اگر در یک رابطه موفق باشید، چه ازدواج کرده باشید چه نکرده ، می توانید با ایجاد چند رفتار جدید و تغییرات کوچک در رابطه تان آن را برای همیشه همانطور حفظ کنید یا حتی آنرا بهتر هم بنمایید.

مشاهده متن کامل ...
پست جدید
درخواست حذف اطلاعات
سلام بچه هاببخشید یه مدت نبودم وآپ ن آخه اینترنت وای فایوهمسایمون قطع بود......خخخخخخخخخ شوخی .آخه امتحان داشتمومنم بچه درس خوووووون........به هرحال ممنون که تواین مدت سرزدیدقول میدم جبران کنم.......آپ جدیدتوادامه مطلب.....تشریف ببریدادامه مثل بزمنونگاه نکن......

مشاهده متن کامل ...
درخواست حذف اطلاعات
خب دوستان داریم به لحظات ملکوتی نزدیک میشویم.براماکه بدبختانه ولی خوش به حال اونایی که دارند ی که براشون ..........روز gf/bfنداری؟؟؟.........خیلی هاروزمادر،مادرندارندروزپدر،پدرندارندگفتم درجریان باشی.پس فازبرندار.به جاش دست مامانتوببوسوباباتوسفت بغل کن.

مشاهده متن کامل ...
پست جدید2
درخواست حذف اطلاعات
همیشه آرزوم این بودمخاطب خاصم بهم خیانت کنه وع اشوبندازم توشومینه بسوزه.ولی خوب اولاکه ع اشوندارمدوماشومینه هم نداریمسوم ن خودمون باشه اصلامخاطب خاص هم ندارم.......آیت الله جنتی ضمن عرض تبریک به تیم هسته ای گفت:این پیروزی شیرین ودل چسب عمردوباره به من بخشید.......بالا ه بعدازتلاش بی وقفه کارشناسان دلیل سرعت پایین اینترنت توایران معلوم شد.......یه بیشعوری داره زندگینامه جنتی رو میکنه!!!......تواتوبوس یه پسره میخواست به دختره شماره بدهیکهوپیرزنه گفت:خج بکش این جای خواهرته پسره هم گفت:من نبایدشماره ی خواهرم روداشته باشم؟!!!!!!.....همه ت بودندناگهان ی گفت:.................مدرسان شریف:ا......ایا میدانید وقتی در حال حمل قران هستید دچار سر درد می شودوباز ان او را تجزیه میکند و با خواندن قران به ح غش فرو می رود با خواندن قران باعث میشوید که او در اغما برود ایا می دانید زمانی که میخواهید این پیام را به دیگرا ن منتقل کنید سعی خواهد داشت تا شما را منصرف کند

مشاهده متن کامل ...
چارشنبه سوری
درخواست حذف اطلاعات
آ ین سال خورشیدیرابابرافروختن آتشوپ ازروی آن به استقبال نوروزمی رویمسرخی توازمن ،زردی من ازتوجشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک.........ماامسال میخوایم واسه چهارشنبه سوری یکی ازپرایدامونوآتیش بزنیم،تازه شایدپوست پسته هامونوبریزیم توآتیش که گر بگیره،الان متوجه سطح اقتصادی ماشدیدی شترمسئله روبشکفم؟؟؟.......توکوچه ترقه زدند،پیرزنه دم دروایستاده بودهفت جدیارو رونفرین کرددودقیقه بعدنوه ی خودش ترقه زد در حد بمب هسته ای!!پیرزنه گفت:قربون قدوبالات مادر مواظب باش!!!!

مشاهده متن کامل ...
عیدتون مبارک
درخواست حذف اطلاعات
دوستان به عنوان عیدی برام تواین پست نظربذارید.هرروزتان نوروز......نوروزتان پیروز......پسوردتان مرموز.....آپدیتتان هرروز....ماشینتان ل وز..ل وزتان کم سوز...غمهایتان ریفیوز......عیدتون مبارک..........درسال جدیدهرچه آرامش روحهرچه آرامش دلهرچه تقدیربلندهرچه لبخندقشنگهرچه ترفیع مقامهرچه ازلطف خداست همه ازعمق وجودهمه تقدیم شمابادعیدتان مبارک!........دوقدم مانده به خندیدن برگیک نفس مانده به ذوق گل سرخچشم درچشم بهاری دیگرتحفه ای یافت ن که کنم هدیه تانیک سبدعاطفه دارمهمه ارزانی تان نوروزتان مبارک.

مشاهده متن کامل ...
شعر
درخواست حذف اطلاعات
این روزهــا کـــــه آینه هم فکــر ظاهر استهر که گفته است خدا نیست کافراستبا دیدن قیافه این مردمان ِ خوبباید قبول کرد که گندم مقصّر استآن سایه ای که پشت سرت راه می رودگرگی مخوف در کت و شلوار عابر استکمتر در این زمانه بـــه دل اعتماد کنوقتی گرسنه مانده به هر کار حاضر استشاعر فقط برای خودش حرف می زنددر گوشه اتاق فقط ع پنجره ستآن جاده و غروب قشنگی که داشتیمحالا نمــاد فاصله در ذهن شاعر استدر ایــن دیار ، آمدن نــو بهـار ِ پوچتنها دلیل رفتن مرغ مهاجر استدارد قطار فاجعـــه نزدیک مــی شودبمبی هنوز در چمدان مسافر است+مهدی

مشاهده متن کامل ...
سخن
درخواست حذف اطلاعات
زمانی که ماهمواره د یرامون خود افرادمشخصی راببینیم احساس میکنیم که آنهابخشی از زندگی ما هستندو چون بخشی از زندگی ما می شوند سرانجام تصمیم می گیرند که زندگی ما را تغییر دهندواگر آنگونه که آنها آرزو دارند نباشیم ازما ناخشنود می شوند.پائولو کوئیلو

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.