پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

بررسی میزان تأثیر آموزشهای پس از سواد در جلوگیری از پدیده نو بی سوادی ن و دختران روستایی
درخواست حذف اطلاعات
عنوان: بررسی میزان تأثیر آموزشهای پس از سواد در جلوگیری از پدیده نو بی سوادی ن و دختران نوسواد بزرگسال روستایی شهرستان دزفول ناصر سراج ّمی (1) علیرضا شیرین صحرائی (2) 1- یار گروه روانشناسی و علوم تربیتی آزاد ی دزفول 2- کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی و کارشناس آموزش نهضت سواد آموزی دزفول چکیده : این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش های پس از سواد در تثبیت و نگهداری سواد در نزد ن و دختران بزرگسال روستایی انجام شده است .تعداد 600 نفر از دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به روش نمونه گیری منظم از جامعه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای بود ابزار پژوهش دو نمونه آزمون املاء فارسی و روخوانی در حد دوره تکمیلی تعیین شد .از آزمونt برای گروههای مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمون شوندگان دو گروه استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد بین فراگیران آموزش دیده و گروه آموزش ندیده از لحاظ توان نوشتاری تفاوت معنی داری وجود دارد . همچنین نتایج نشان داد بین فراگیرانی که در آموزشهای پس از سواد آموزی شرکت کرده بودند و آنهایی که این آموزش را ندیده بودند از لحاظ روان خوانی متون ساده تفاوت معنی داری وجود دارد. بعبارتی بین فراگیران آموزش دیده و آموزش ندیده در حفظ و نگهداری آموخته های قبلی و عدم بازگشت به بی سوادی تفاو ت معنی داری وجود دارد . کلید واژها : رجعت به بی سوادی ، بیسواد عملی ، آموزش مداوم، کم سواد، نوسواد

مشاهده متن کامل ...
سواد آموزی در شهرستان دزفول نیازمند توجه بیشتر دستگاههای اداری و نهادهای مردمی
درخواست حذف اطلاعات
سواد آموزی بزرگسالان یکی از مهم ترین برنامه های عمومی و همگانی کشورهاست. توسعه گسترده آموزش همگانی در قرن نوزدهم و در پی آن توسعه آموزش متوسطه و آموزش عالی در اواسط قرن بیستم عامل اصلی تحولات علمی و فنی در کشورهای صنعتی بوده است. در واقع آموزش بزرگسالان

مشاهده متن کامل ...
بی سواد کیست و چگونه شمارش می شود؟
درخواست حذف اطلاعات
افرادی که توانایی خواندن و نوشتن متون ساده را نداشته و نتوانند محاسبات را در حد چهار عمل اصلی انجام دهند در زمره افراد بی سواد شمرده می شوند، چه مدرک تحصیلی داشته باشد، چه نداشته باشد. نحوه ی شمارش بی سوادان: ۱- نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکزآمار از فاصله بین دو سرشماری توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد. درصد باسوادی هر کشور از طریق برآورد انجام می شود. ۲- شیوه ی دوم سرشماری طبق خود اظهاری خود دفراد می باشد که نمی تواند مبنای درستی برای برنامه ریزی باشد.

مشاهده متن کامل ...
سواد چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
از نظر سازمان یونسکو unesco شخصی با سواد است که بتواند بخواند و نیز بتواند یک جمله (بیانیه) در مورد زندگی روزمره اش بنویسد(1958). یک فرد از نظر علمی وقتی با سود استکه بتواند در فعالیت های سواد آموزی که برای کارکرد مؤثرگروه با جامعه اش نیاز دارد مشارکت داشته باشد. همچنین قادر باشد به تداوم استفاده از خواندن، نوشتن و حساب برای خود با توسعه جامعه اش باشد(1987) سواد توانایی افراد برای شناسایی، درک تفسیر، ایجاد، برقراری ارتباط و محاسبه با استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده است که افراد برای رسیدن به اه خود، به منظور توسعه دانش و توانایی های بالقوه خود مشارکت کامل در جامعه محلی و جهانی به آن نیاز دارند(2003)

مشاهده متن کامل ...
بزرگسالان چگونه یاد می گیرند؟
درخواست حذف اطلاعات
به طور کلی یادگیری به دو شکل انجام می شود: 1- غیر برنامه ریزی شده : در این شیوه فرد در جریان زندگی اجتماعی خود بر اساس جهان بینی کلی، ارزش ها و فرهنگ پیرامونی درونی شده است. 2- شیوه ی برنامه ریزی شده: در این شیوه به روش علمی و منظم و برنامه ریزی شده و نظام مند عمل می شود، و یادگیری اتفاق می افتد

مشاهده متن کامل ...
اصول یادگیری بزرگسالان کدامند؟
درخواست حذف اطلاعات
1- ایجاد انگیزه یادگیری در بزرگسالان از طریق ترغیب و تشویق، جهت دادن فعالیت ها 2- فرایندی است فعال نه منفعل 3- راهنمایی و تشویق فراگیران 4- تأمین مواد و منابع آموزشی مناس با اه آموزشی 5- فرصت دادن برای تمرین و مرور مطالب آموزش داده شده 6- ایجاد تنوع در روش ای آموزشی ( جون انسان اصولا تنوع طلب است و هرگاه به او حق انتخاب داده شود باعث ترغیب و تشویق او می شود در نتیجه در انتخاب بهترین را انتخاب می کند و جالب است که بدانیم بیشتر اوقات علیرغم برنامه و قصد قبلی دست به انتخاب می زند) 7- تشویق و تقویت رفتارهای صحیح فراگیران 8- تفهیم و شفاف سازی استاندارهای عملکرد و انتظارات

مشاهده متن کامل ...
ویژگی های یادگیرندگان بزرگسال
درخواست حذف اطلاعات
1- بزر الان در حال آموزش متمرکز بر مشکلی هستند که قرار است از طریق آموزش حل و فصل می شود. 2- به نتایج نهایی امر توجه دارند 3- تصمیم گیرنده اصلی برای مشارکت در آموزش و تغییر رفتار خود بزرگسال است 4- غالباً به اطلاعات جدید شک دارند 5-در جستجوی ربط موضوعات آموزش داده شده به مسائل دیگر هستند 6- در یادگیری سهیم هستند و خودشان اعلام نظر می کنند

مشاهده متن کامل ...
تلفن گویای سازمان سواد آموزی جهت مشارکت آموزش دهندگان و همکاران در امر سواد آموزی
درخواست حذف اطلاعات
تلفن گویا سامانه سوادآموزی با 8 خط پاسخگویی وضعیت سواد و ثبت نام شهروندان می باشد. هم وطنان عزیز می توانند با تماس با شماره 88955180 (دارای 8 خط) با ارایه کد ملی خود از وضعیت سواد و شرایط ثبت نام در فعالیت های سواد آموزی مطلع شوند

مشاهده متن کامل ...
سواد آموزی گروه سنی 20-10 ساله در اولویت برنامه های سازمان سواد آموزی
درخواست حذف اطلاعات
معاون و رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور، بااشاره به حرفه آموزی در کنار سوادآموزی، گفت: این طرح توجه توامان به هر دو مقوله است ودریافت مدرک هر حوزه منوط به اخذ مدرک دیگری است. به گزارش گروه آموزش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، علی باقرزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل، اظهار کرد: یک بانک اطلاعاتی برای ثبت گواهی باسوادی وآ ین مدرک تحصیلی افراد راه اندازی شده است که فعالیت این بانک با 85 درصد پیشرفت در دست اجراست. بنا به اعلام ایسنا، وی همچنین از اقدامات سازمان جهت باسواد اولیای بیسواد دانش آموزان خبر داد و افزود: این افراد تحت هر شرایطی م م به سواد آموزی هستند مگر افراد دارای شرایط خاص ازقبیل معلولان جسمی، ن نایان، ناشنوایان و... که البته این گروه از امکانات آموزشی خاص بهره مند خواهند شد. وی با اعلام اینکه 8268 نفر از اولیای دانش آموزان سطح استان بیسواد هستند از کاهش چشمگیر بیسوادی خبر داد و از به حداقل رسیدن این رقم اظهار امیدواری کرد. وی در ادامه از طرح دیگری در راستای با سواد ک ن و نوجوانان 10-20 سال که به دلایلی آموزش ندیده اند، خبر داد و اظهار کرد: از برنامه های سازمان دراین رابطه، پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای این گروه و جبران خسارت متحمل شده به دلیل حضور درکلاس درس توسط ک نی که درجهت معیشت خود فعالیت اقتصادی دارند، می باشد. وی با اشاره به آموزش افراد بالای پنجاه سال اظهار کرد: حضور این افراد در برنامه های سواد آموزی ممنوع نیست اما برنامه ها اولویت گذاری شده است و از آنجایی که فعالیت گروه سنی 10-20سال در اجتماع زیاد است؛ پس روشن است که توجهات باید معطوف این گروه سنی باشد. البته افراد بالای پنجاه سال محروم از نعمت سواد به روش های دیگری نیز می توانند در امر سوادآموزی شرکت کنند.

مشاهده متن کامل ...
سواد آموزی ک ن بد س رست اجرایی می شود
درخواست حذف اطلاعات
کد خبر: 2284832 تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۲/۲۷ - ۰۸:۱۶ اجتماعی > آموزش و پرورش رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به مهر خبر داد: اجرای طرح ویژه سوادآموزی برای ک ن بدس رست و معلول رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام اینکه بالاترین درصد بی سوادی اولیای دانش آموز متعلق به استان سیستان و بلوچستان است، گفت: با سواد جوانان و نوجوانان 10 تا 20 سال با عنوان ک ن کار، بی س رست، بدس رست و جوانان معلول جسمی از جمله طرحهای ویژه این سازمان برای ریشه کنی بی سوادی است.علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آموزش و پرورش تاکید بسیاری به سوادآموزی افراد بی سواد بین 10 تا 20 سال که درگیر کار و یا بیماری معلولیت جسمی هستند، دارد؛ چراکه به گفته وی جوانان بین 10 تا 20 سال حداقل 50 سال در جامعه و اجتماع فعالیت و حضور دارند به همین دلیل باید به این گروه سنی توجه ویژه ای در موضوع سوادآموزی شود. وی افزود: در طرح ویژه سوادآموزی، ویژه گروه سنی 10 تا 20 سال ک ن بی س رست، بدس رست، ک ن کار و افرادی که به دلیل معلولیت جسمی امکان تحصیل نداشته اند، تحت پوشش قرار می گیرند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در این طرح 10 درصد به دستمزد آموزش دهنده ها افزوده شده است. از سوی دیگر برای ک نی که به دلیل فعالیت کاری امکان تحصیل ندارند مشوق های مالی به صورت نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده تا آنها از نظر مالی به دلیل حضور در کلاسهای سوادآموزی ضرر نکنند. ضمن آاینکه برای معلمانی که آموزش ک ن معلول را به عهده گرفته اند، با توجه به حضورشان در خانه های این افراد به صورت جداگانه هزینه ایاب و ذهاب و مبلغی را برای افزایش انگیزه آنها در نظر گرفته ایم. شناسایی اولیای بیسواد دانش آموزان باقرزاده با بیان اینکه این طرح سوادآموزی در حال بررسی و مستندسازی است و تا پایان 93 در استانهای مختلف عملیاتی می شود تصریح کرد: یکی دیگر از طرح های در دستور کار ما شناسایی و آموزش به اولیای بی سواد دانش آموزان در سراسر کشور است که د ...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.