به دلیل رایج بودن error 1009 آیفون در ایران، قصد داریم تا با ارائه ی چند را ار از زبان اپل، به رفع این پیام خطای آزاردهنده بپردازیم. ادامه مطلب

مشاهده متن کامل ...