پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

زندگی خوب
درخواست حذف اطلاعات
این شهادت است که به انسان جرات و همت زندگی خوب در دنیا را میدهد چرا که شهادت در رکاب زمان عج الله تعالی فرجه لیاقت میخواهد، اصرار میخواهد، به قول حاج حسین یکتا انقطاع میخواهد تا برای خدا خواستنی بشیم... اگر بخواهی اینها را بدست بیاری باید خوب زندگی کنی تا برای آدما و خدا خواستنی بشی.

مشاهده متن کامل ...
زندگی خوب
درخواست حذف اطلاعات
این شهادت است که به انسان جرات و همت زندگی خوب در دنیا را میدهد چرا که شهادت در رکاب زمان عج الله تعالی فرجه لیاقت میخواهد، اصرار میخواهد، به قول حاج حسین یکتا انقطاع میخواهد تا برای خدا خواستنی بشیم... اگر بخواهی اینها را بدست بیاری باید خوب زندگی کنی تا برای آدما و خدا خواستنی بشی.

مشاهده متن کامل ...
زندگی خوب
درخواست حذف اطلاعات
این شهادت است که به انسان جرات و همت زندگی خوب در دنیا را میدهد چرا که شهادت در رکاب زمان عج الله تعالی فرجه لیاقت میخواهد، اصرار میخواهد، به قول حاج حسین یکتا انقطاع میخواهد تا برای خدا خواستنی بشیم... اگر بخواهی اینها را بدست بیاری باید خوب زندگی کنی تا برای آدما و خدا خواستنی بشی.

مشاهده متن کامل ...
دست خط هایی آمیخته با تفکر و احساس
درخواست حذف اطلاعات
با خودم فکر می کنم که شخصیتی همچون شهید چمران چگونه به این درجه از عرفان و لطافت و توحید رسید که اینچنین دنیا و اتفاقاتی که برای خودش پیش می آمد را روایت و مکتوب می کرد. روایت هایی که رنگ و بوی تازه ای دارد همه آمیخته شده از عظمت الهی و حقانیت او و ، عبد و ذلیل بودن انسان در مقابل خداوند متعال. قطعا تحولات و رخدادهایی که در زندگانی ایشان وجود داشته بی اثر نبوده که مسیر خود را به درگاه خدا از بالاترین جایگاه های علمی جهان در ناسا شروع کند و به همه چک های سفید و باغ سبزهای پشت کند و به سراغ مظلومین و یتیم های لبنان برود و عروج ملکوتی خود را در دهلاویه به سوی خداوند بیابد. به نظرم چیزی جز تفکر و محاسبه روزانه نفس خودش نبود که به تحولات شخصیتی او عمق معنوی داد و روحش را لطیف کرد، لطافتی از جنس عشق به خدا ؛ محاسبه ای که روزانه در یک دفتر که همیشه همراهش بود می نوشت که ان دفتر الان تبدیل به کتاب شده و ما مطالعه میکنیم. حدود 5 سال پیش یادداشت های ایشان را خواندم ولی این جمله طلایی از ایشان هنوز در ذهنم هست که می گفت : یا علی می خواهم مثل شما باشم و...

مشاهده متن کامل ...
دست خط هایی آمیخته با تفکر و احساس
درخواست حذف اطلاعات
با خودم فکر می کنم که شخصیتی همچون شهید چمران چگونه به این درجه از عرفان و لطافت و توحید رسید که اینچنین دنیا و اتفاقاتی که برای خودش پیش می آمد را روایت و مکتوب می کرد. روایت هایی که رنگ و بوی تازه ای دارد همه آمیخته شده از عظمت الهی و حقانیت او و ، عبد و ذلیل بودن انسان در مقابل خداوند متعال. قطعا تحولات و رخدادهایی که در زندگانی ایشان وجود داشته بی اثر نبوده که مسیر خود را به درگاه خدا از بالاترین جایگاه های علمی جهان در ناسا شروع کند و به همه چک های سفید و باغ سبزهای پشت کند و به سراغ مظلومین و یتیم های لبنان برود و عروج ملکوتی خود را در دهلاویه به سوی خداوند بیابد. به نظرم چیزی جز تفکر و محاسبه روزانه نفس خودش نبود که به تحولات شخصیتی او عمق معنوی داد و روحش را لطیف کرد، لطافتی از جنس عشق به خدا ؛ محاسبه ای که روزانه در یک دفتر که همیشه همراهش بود می نوشت که ان دفتر الان تبدیل به کتاب شده و ما مطالعه میکنیم. حدود 5 سال پیش یادداشت های ایشان را خواندم ولی این جمله طلایی از ایشان هنوز در ذهنم هست که می گفت : یا علی می خواهم مثل شما باشم و...

مشاهده متن کامل ...
دست خط هایی آمیخته با تفکر و احساس
درخواست حذف اطلاعات
با خودم فکر می کنم که شخصیتی همچون شهید چمران چگونه به این درجه از عرفان و لطافت و توحید رسید که اینچنین دنیا و اتفاقاتی که برای خودش پیش می آمد را روایت و مکتوب می کرد. روایت هایی که رنگ و بوی تازه ای دارد همه آمیخته شده از عظمت الهی و حقانیت او و ، عبد و ذلیل بودن انسان در مقابل خداوند متعال. قطعا تحولات و رخدادهایی که در زندگانی ایشان وجود داشته بی اثر نبوده که مسیر خود را به درگاه خدا از بالاترین جایگاه های علمی جهان در ناسا شروع کند و به همه چک های سفید و باغ سبزهای پشت کند و به سراغ مظلومین و یتیم های لبنان برود و عروج ملکوتی خود را در دهلاویه به سوی خداوند بیابد. به نظرم چیزی جز تفکر و محاسبه روزانه نفس خودش نبود که به تحولات شخصیتی او عمق معنوی داد و روحش را لطیف کرد، لطافتی از جنس عشق به خدا ؛ محاسبه ای که روزانه در یک دفتر که همیشه همراهش بود می نوشت که ان دفتر الان تبدیل به کتاب شده و ما مطالعه میکنیم. حدود 5 سال پیش یادداشت های ایشان را خواندم ولی این جمله طلایی از ایشان هنوز در ذهنم هست که می گفت : یا علی می خواهم مثل شما باشم و...

مشاهده متن کامل ...
اولین روز...
درخواست حذف اطلاعات
امروز اولین روز قضایی و مسئولیت استشعبه رسیدگی تحویل شده و کار رسمی شروع شده است این روز خاص مصادف شده با تلاوت روزانه من که به سوره اعراف آیه و واعدتا موسی ثلاثین لیل لیل مستحبی ماه ذی الحجه که برایم شیرین است

مشاهده متن کامل ...
اولین روز...
درخواست حذف اطلاعات
امروز اولین روز قضایی و مسئولیت استشعبه رسیدگی تحویل شده و کار رسمی شروع شده است این روز خاص مصادف شده با تلاوت روزانه من که به سوره اعراف آیه و واعدتا موسی ثلاثین لیل لیل مستحبی ماه ذی الحجه که برایم شیرین است

مشاهده متن کامل ...
اولین روز...
درخواست حذف اطلاعات
امروز اولین روز قضایی و مسئولیت استشعبه رسیدگی تحویل شده و کار رسمی شروع شده است این روز خاص مصادف شده با تلاوت روزانه من که به سوره اعراف آیه و واعدتا موسی ثلاثین لیل لیل مستحبی ماه ذی الحجه که برایم شیرین است

مشاهده متن کامل ...
مین ام
درخواست حذف اطلاعات
سلام امروز یک ماه است که مسئولیت و جایگاه را تحویل گرفتم و شروع به کار رسمی اینجا را وطن گرفتم تا در روزه راحت تر باشم. خوشبختانه به دلیل سختگیری هایی که در زمان آموزش به خودم میگرفتم در شروع کار کمتر از سایرین سوتی داشتم ومیدونستم باید چه کار کنم. بر خلاف سایرین دستم موقع دستور دادن نمیلرزید فقط یک ساعت اول کمی استرس داشتم بعد خوب شد. دعاکنید بتونم خوب ادامه بدم ...اینجا میناب است...

مشاهده متن کامل ...
مین ام
درخواست حذف اطلاعات
سلام امروز یک ماه است که مسئولیت و جایگاه را تحویل گرفتم و شروع به کار رسمی اینجا را وطن گرفتم تا در روزه راحت تر باشم. خوشبختانه به دلیل سختگیری هایی که در زمان آموزش به خودم میگرفتم در شروع کار کمتر از سایرین سوتی داشتم ومیدونستم باید چه کار کنم. بر خلاف سایرین دستم موقع دستور دادن نمیلرزید فقط یک ساعت اول کمی استرس داشتم بعد خوب شد. دعاکنید بتونم خوب ادامه بدم ...اینجا میناب است...

مشاهده متن کامل ...
مین ام
درخواست حذف اطلاعات
سلام امروز یک ماه است که مسئولیت و جایگاه را تحویل گرفتم و شروع به کار رسمی اینجا را وطن گرفتم تا در روزه راحت تر باشم. خوشبختانه به دلیل سختگیری هایی که در زمان آموزش به خودم میگرفتم در شروع کار کمتر از سایرین سوتی داشتم ومیدونستم باید چه کار کنم. بر خلاف سایرین دستم موقع دستور دادن نمیلرزید فقط یک ساعت اول کمی استرس داشتم بعد خوب شد. دعاکنید بتونم خوب ادامه بدم ...اینجا میناب است...

مشاهده متن کامل ...
ابد و یک روز
درخواست حذف اطلاعات
وسط هیاهوی انتخابات دیروز ابد و یک روز را دیدم. ی که روایتگر رنج های یک خانواده ایرانی است که جز قشرهای ضعیف جامعه هستند. این میگوید ما ایرانیان که روزی زندگی خوبی داشتیم پدری داشتیم که حامی ما بود ولی او فوت کرد و حالا خانه و خانواده ویران شده اعتیاد به جوانان هجوم آورده، محبت و عشق و عاطفه و مسئولیت پذیری از بین خانواده رخت بسته و هر به فکر منافع و آسایش خودش است، همه دنبال این هستند که از دیگر اعضای خانواده به نفع خود سواستفاده کنند و آنها را وسیله ای برای ب سود و منفعت بیشتر قرار دهند. به علت فقر و ضعف اقتصادی دختران خواستگار ندارند و سال ها است که اسیر خانه پدری هستند. وضعیت شغل و اقتصاد اینقدر در ایران اب است که اتباع افغانستان که روزگاری ضعیفترین قشر ایران بودند و هیچ عزت و احترام و قدرت اقتصادی نداشتند حالا سرور ایرانیان شدند و با بهترین شغل و ماشین و امکانات رفاهی در ایران هستند و دختران ایرانی یا بهتر است بگوییم مادران ایرانی و غیرت ایرانی را با پول ناچیزی می ند و مال خود میکنند. شاید فکر کنید که علت اصلی بدبختی خانواده یا ایرانیان در ورود اعتیاد بود ولی اگر بیشتر دقت کنیم میبینیم که اعتیاد نتیجه یک فرایند مدیریتی غلط در کشور است که باعث بدبختی ایران شده است. اعضای خانواده جمعا 8 نفر هستند که فقط یک نفر معتاد است و برادر بزرگتر باوجود اینکه ترک کرده هنوز گرفتار و بدبخت است، به قدری که حاضر است به همه دروغ بگوید و خواهرش را به یک افعالی بفروشد و با پول آن یک مغازه فلافلی باز کند. سمیه که نامش به معنای زهر آلود می باشد، رکن محبتی و قابل اعتماد خانواده است و مسئولیت کلیه کار ها و مدیریت افراد را بر دوش دارد به دلیل دلسوزی و فشار بقیه و همچنین بی تفاوتی و بی مسئولیتی بقیه اعضا خانواده محکوم به ماندن در خانه است تا بنیان خانه را حفظ کند تا سنبل محبت در خانه باقی بماند به همین جهت محکوم است تا ابد جور بقیه را بکشد و با اشک و آه تا پایان عمر درهمین ...

مشاهده متن کامل ...
ازدواج گریزی پسرها...
درخواست حذف اطلاعات
قطعا وضعیت بحرانی خانواده های ایرانی در موضوع ازدواج و آمارهای آن را شنیده اید آمار کم ازدواج / طلاق های عاطفی / آمار طلاق بالا که روز به روز در حال رشد است / پسرهایی که تمایل به ازدواج ندارن / دخترهایی که هنوز در رویای شاهزاده پول دار که خانه و ماشین داره هستند و... نمیخوام حرف تکراری بزنم فقط می خوام بگم که : 1. وقتی پدر و مادر فرزندان خودشان را از کودکی با واقعیات جامعه آشنا نکنند و به جای تربیت او هر روز به فکر درس خوان بودن و نمره و معدل باشند چنین ع العملی از فرزندان غیر منطقی نیست وقتی دختر خانم در خانه عادت به کمک به مادر و برادر و خواهر کوچکتر از خود ندارد و حتی سفره غذا را برایش پهن می کنند و هر چه خواسته در بهای درس خواندن تقدیمش د ؛ وقتی آقا پسر برای ب روزی حلال از نوجوانی کار نکرده و زحمت نکشیده ! خب همین میشود که شده... / بنده در صالحین هر چه گفتم تابستان را با بازی نگذرانید و نوجوان را به زحمت کشیدن و کار تشویق کنید ی گوش نکرد که هیچ کارهای ما را نیز اب د... 2. قوانین ما نیز خیلی از مادر دلسوزتر شدند برای ن این هم اشکال اساسی است که تا به حال آن توجه نشده زمانی صدای تفکرات تندرو بعضی فمینیسم ها اینقدر بالا رفت که قوانین بسیاری به نفع زن و به ضرر مرد در قالب قانون مدنی و خانواده و شروط ضمن عقد نوشته شد و به تعبیر خودشان خواستند از ن مظلوم حمایت کنند ولی الآن دیگر بعضی از ن گرگ شده اند. پسرها میبینند که قانون کشور همه حقوق را به زن می دهد، خب طبیعی است که به دنبال ازدواج نروند پسرها می بینند که هر مردی که ازدواج کرده یا برای مهریه زندان رفته یا از ترس آبروریزی دارد به هر ذلتی تن می دهد، خب طبیعی است ازدواج نکنند... مادر ماست ولی قوانین ما از مادر برای ن دلسوزتر شدند و تنیجه اش شده ازدواج گریزی...

مشاهده متن کامل ...
نقد دو عملکرد از ویلایی ها
درخواست حذف اطلاعات
دیروز ی حمله تروریستی به تهران را بعد از تشیع د و مردم انصافا سنگ تمام گذاشتند ای کاش در عرضه فرهنگی نیز چنین می د... نقد کوتاه (رمضان 1396): ی مظلوم که حتی مذهبی ها هم برایش کم می گذارند و حاضر نیستند برای رضای خدا و امر به معروف و حمایت از سازندگان و روحیه انتقل به دیدنش بروند... اکثرا یا حال ندارند یا درس دارند یا کارهای مهمتر از فرهنگ سازی و ساخت جامعه مهدوی دارند... بسیار عالی و احساسی بود و موفق شده بود فضای خوبی از روحیه ابثار و جهاد همسران رزمندگان که سلایق مختلفی دارند را به تصویر بکشد راضی هستم ولی انتظار داشتم فضای معنوی قوی تری از کارگردان ببینم البته همینش هم غنیمت است. داستان بیش از حد به ماجرای و توصیف همسر زرمنده ای پرداخته بود که می خواست بچه هایش را مخفیانه از ایران خارج کند تا زندگی به ظاهر بدون دغدغه ای داشته باشند لذا از باقیه ابعاد روحی و ابثارهای همسران رزمندگان جامانده بود

مشاهده متن کامل ...
ابد و یک روز
درخواست حذف اطلاعات
وسط هیاهوی انتخابات دیروز ابد و یک روز را دیدم. ی که روایتگر رنج های یک خانواده ایرانی است که جز قشرهای ضعیف جامعه هستند. این میگوید ما ایرانیان که روزی زندگی خوبی داشتیم پدری داشتیم که حامی ما بود ولی او فوت کرد و حالا خانه و خانواده ویران شده اعتیاد به جوانان هجوم آورده، محبت و عشق و عاطفه و مسئولیت پذیری از بین خانواده رخت بسته و هر به فکر منافع و آسایش خودش است، همه دنبال این هستند که از دیگر اعضای خانواده به نفع خود سواستفاده کنند و آنها را وسیله ای برای ب سود و منفعت بیشتر قرار دهند. به علت فقر و ضعف اقتصادی دختران خواستگار ندارند و سال ها است که اسیر خانه پدری هستند. وضعیت شغل و اقتصاد اینقدر در ایران اب است که اتباع افغانستان که روزگاری ضعیفترین قشر ایران بودند و هیچ عزت و احترام و قدرت اقتصادی نداشتند حالا سرور ایرانیان شدند و با بهترین شغل و ماشین و امکانات رفاهی در ایران هستند و دختران ایرانی یا بهتر است بگوییم مادران ایرانی و غیرت ایرانی را با پول ناچیزی می ند و مال خود میکنند. شاید فکر کنید که علت اصلی بدبختی خانواده یا ایرانیان در ورود اعتیاد بود ولی اگر بیشتر دقت کنیم میبینیم که اعتیاد نتیجه یک فرایند مدیریتی غلط در کشور است که باعث بدبختی ایران شده است. اعضای خانواده جمعا 8 نفر هستند که فقط یک نفر معتاد است و برادر بزرگتر باوجود اینکه ترک کرده هنوز گرفتار و بدبخت است، به قدری که حاضر است به همه دروغ بگوید و خواهرش را به یک افعالی بفروشد و با پول آن یک مغازه فلافلی باز کند. سمیه که نامش به معنای زهر آلود می باشد، رکن محبتی و قابل اعتماد خانواده است و مسئولیت کلیه کار ها و مدیریت افراد را بر دوش دارد به دلیل دلسوزی و فشار بقیه و همچنین بی تفاوتی و بی مسئولیتی بقیه اعضا خانواده محکوم به ماندن در خانه است تا بنیان خانه را حفظ کند تا سنبل محبت در خانه باقی بماند به همین جهت محکوم است تا ابد جور بقیه را بکشد و با اشک و آه تا پایان عمر درهمین ...

مشاهده متن کامل ...
خاطرات پیاده روی اربعین 1
درخواست حذف اطلاعات
خاطرات اولین پیاده روی اربعین سال 1392 - مسیر نجف تا کربلا همه چیز از شب قدر امسال (1392) شروع شد و سفر کربلا را از آن زمان برایم نوشتند. در مسجد علی علیه السلام همان مسجدی که سه ماه پیش شب قدر من را پناه داده بود. نزدیک ظهر بود گفتم بهتر است در جماعت شرکت کنم و رفتم. بعد از معلم سابقم حاج آقا فتحی را دیدم که شروع به س انی کرد ، گفتم مدت سخنرانی کوتاه است بهتر است دقایقی از صحبت های ایشان استفاده کنم و در همین زمان بود که یکی از دوستان آمد کنارم نشست و گفت : ما داریم میریم مشهد شما ما هم با ما میای؟ من که این پیشنهاد برایم غیر منتظره بود چند لحظه ای فکر و در پاسخش گفتم با این که کلاس دارم و غیبت می خورم ولی میای و این جا بود که ماجرا شروع شد و ما به مشهد رفتیم و از دستان مبارک حضرت رضا علیه السلام بلیت سفر کربلا را گرفتیم. صف های لذت بخش یک ماه قبل از اربعین اداره گذرنامه و سازمان وظیفه بسیار شلوغ است و برای انجام دادن یک کار ساده یا حتی پرسیدن سوال کوچک باید ساعت ها در صف بایستی تا نوبت به تو برسد ولی این اولین باری بود که از ایستادن در صف احساس خوشحالی می و هرچه قدر طول می کشید لذت آن بیشتر می شد چون به ارباب ثابت می کردیم که در راه زیارت او حاضر هستیم ساعت ها و روزها وقت صرف کنیم تا فقط مقدمات سفر را آماده کرده باشیم و به همین دلیل هرچه بیشتر اذت می شدیم ، خوشحال تر می شدیم. ورود به مرز وقتی اتوبوس به مرز و ساختمان مرز بانی رسید با دیدن صف ورود به ساختمان مرز بانی بسیار تعجب چرا که ساعت شش صبح شاهد صف چند هزار متری بودم که فقط برای رفتن به داخل ساختمان مرزبانی تشکیل شده بود. صف را طی کرده و به داخل ساختمان که سالن بسیار بزرگی بود رفتیم و به سرعت و در عرض چند ثانیه مهر وج از کشور را زدیم و اطلاعات را در سیستم ثبت کردیم و به سمت خاک عراق رفتیم و با ندای لبیک یا حسین و ابوفاضل دخیلک از مرز ایران خارج شدیم و وارد مرز عراق شدیم که فقط همین ورود اولیه به علت جمعیت بسیار زیاد ب ...

مشاهده متن کامل ...
خاطرات پیاده روی اربعین 2
درخواست حذف اطلاعات
طریق یا حسین فاصله بین نجف تا کربلا حدود 80 کیلومتر است که به آن می گویند ( طریق یا حسین ) حدودا هر 70 متر یک ستون برق قرار دارد که در وسط آن تابلویی نصب شده که یک عدد بر روی آن درج قرار دارد تا زائران از جایگاه خود و طول مسافت مطلع شوند. دوست داشتم بیشتر در نجف بمانم ولی دیگر فرصت نبود و ارباب منتظر بود. وارد جاده کربلا شدم (طریق یا حسین) ، رو به سمت حرم المومنین ، از دور گنبد آقا مشخص بود ، دستم را بالا آوردم و با ناراحتی گفتم السلام علیک یا علی ابن ابو طالب و خداحافظی ، بعد رو به سمت کربلا و با خوشحالی به اربابم سلام دادم و اجازه ورود خواستم ، آ تمام عمرم آرزوی رفتن به کربلا را داشتم و از طرفی هم از زیارت پدرم المومنین سیر نشده بودم. در طریق یا حسین که قدم می گزاری همه چیز رنگ عشق به خود می گیرد. در این راه ریا جایگاهی ندارد. مهم نیست که کودکی یا جوان ، پیر مرد هستی یا پیر زن ، شش ماه داری یا شصت ساله ، هستی یا و یا یک کشاور ساده ، مهم نیست چه می خوری و چه می پوشی و کجا می خو ؟ مهم این است که تو خاکی شوی ، گشنه بمانی ، شب تا صبح از سرما بلرزی و صبح تا شب از شدت گرما بی تاب شوی و کف پاهایت تاول بزند تا درد و رنج را درک کنی و از آن زندگی پر زرق و برق خارج شوی تا آماده زیارت شوی ، تا خواستنی شوی ، ملکوتی شوی ، از دنیا فاصله بگیری. حالا دیگر جز حسین هیچ چیز برایت مهم نیست حتی خودت. اینجا طریق یا حسین است و آیا این مرد خاک آلود همان ی است که تا دیروز اگر غباری بر روی لباسش می نشست ناراحت می شد؟ آیا این خانم که سه روز است در حال پیاده روی است همان زنی است که تحمل چند قدم راه رفتن را نداشت؟ آیا این کودک ت و آرام همان بچه ی غرغروی دیروز است؟ این همان مادری است که اجازه نمی داد نور خورشید لحظه ای برروی صورت فرزندش بنشیند ولی حالا او را با کالسکه در گرما و سرما به پیاده روی آورده؟ آری این عشق حسین علیه السلام است که همه را به سوی خود جذب می کند ، از کودک چند ماه تا آن پیرمرد علیل که بر ...

مشاهده متن کامل ...
سه نیاز
درخواست حذف اطلاعات
جامعه ما نیازمند سه عنصر کلیدی است تا بتواند از تنگنای دنیا و لذت جویی ها نجات یابد و به کمال انسانیت که عبودیت و رسیدن به تقوا و قلب سلیم و نفس مطمئن و یاری زمان عجله الله است برسد. افراد باید در کارهایشان این سه را به یاد داشته باشند. با انجام اینها یاران مهدی آماده می شوند و ظهور آغاز می شود. 1. مکرر قیامت را یاد کند و برای پاسخگویی در روز جزا خود را مهیا کند (ایجاد انگیزی و یادآوری آ ت) 2. عمل به فقه - یعنی اع را درست کند ، این گونه که تمام کارهایش را به فقه عرضه کند و از قوانین خدا پیروی کند ، به جهت کنترل بیرونی و پرداختن به رفتارهای ظاهری خودش (پالایش بیرونی) 3. عمل به اخلاق - یعنی درون خودش را پالایش کند و رشد دهد و رذایل نفسانی را از خود دور کند و فضایل را ب کند و روح خود را پرورش دهد (پرداخت باطن و پالایش درونی) در پی انجام و ایمان به این سه ، عمل به قرآن و انجام مستحبات نیز می آید.

مشاهده متن کامل ...
شهردار بیل به دست
درخواست حذف اطلاعات
شهید حاج مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا بعد از انقلاب بود که به عنوان شهردار انتخاب شده بود. مکانات ری کم بود. شب شده بود و باران شروع به با کرد ، آقا مهدی لباسش را پوشید و بیل به دست از خانه بیرون رفت تا راه آب هایی که اب شده ، شخصا درست کند. به او گفتند آقا الآن شب است و بهتر است به خانه بروید لطفا فردا صبح دستور بدهید تا سایرین این کار را انجام دهند ، شما شهردار این شهر هستید این کارها در شان شما نیست !! آقا مهدی گفت چون امکانات ما کم است نمی توانیم هر تصمیمی را بگیریم و فعلا همین کار از دستم بر می آید و همچنین فردا دیگر نیازی به این کار من نیست چون الآن باران می آید ، و حالا نیاز به کمک است و این مسئولیت و وظیفه من است که به امور شهر و مردم رسیدگی کنم.

مشاهده متن کامل ...
ازدواج آسان
درخواست حذف اطلاعات
ازدواج آسان # تجملات بیخودی حضرت آقا : (صلی الله علیه و آله)آمد همه این سنت های جاهلی را ش ت، برای اینکه مانعن ازدواج می شود. مهریه بالا خلاف سنّت (صلی الله علیه وآله) و اولاد ایشان و ائمه ی هدی(علیهم السلام) و بزرگان است. خلاف روش اینهاست و بخصوص در زمان ما که کشور احتیاج دارد به اینکه همه ی کارهای صحیح، آسان شود، هیچ مصلحت نیست که بعضی ازدواجها را این طور مشکل کنند. مهریه سنگین و ج تراشی های اضافی و تجملات بی حساب و کتاب از مهم ترین عواملی هستند که باعث شده اند جوانان ما اصلا در مورد تشکیل خانواده فکر نکنند!! همین ترس و عدم توکل و خودباوری باعث می شود که جوان قدرت پذیرش مسئولیت را خیلی دیر پیدا کند و یا گاهی اصلا نمی تواند آن را به دست بیاورد. در نتیجه فساد در جامعه زیاد می شود. لذا در جامعه می بینیم که سالها از وقت ازدواج جوانان گذشته است ولی آنان به خود جرات نمی دهند وارد میدان شوند و مسئولیت بپذیرند و همین زندگی مجردی و بی مسئولیتی را برای خود ترجیح می دهند چون به عرف جامعه نگاه می کنند و ارقام بالایی را می بینند. متاسفانه در بین خانواده ها بیماری چشم و هم چشمی بسیار رواج دارد و عرف ها تغییر کرده است و هر خانواده به جای اینکه به سیره و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و دستورات قرآن کریم توجه کند و اینها را ملاک تصمیمگیری خود قرار دهد ، به خانواده های دیگر نگاه می کند و می گوید آنها اینطوری کرده اند و اگر ما فلان کار را نکنیم خیلی بد می شود و شان طرفین رعایت نمی شود. غافل از این که بخشی از این شان که می گویند کاذب است. در این کشور بالاترین شان را حضرت آقا دارند که دارای منسب الهی می باشند. ایشان مهریه عالی و مناسب و متعارف و در شان طرفین و مناسب اه جامعه و امت ی را 14 سکه قرار داده اند نه بیشتر. جان مطلب امر ولی را اطاعت کنید !! بیان آقا : شرایط ازدواج برای جوانان را آسان و معقول بگیرید...مهریه بالا خلاف سنّت (صلی الله علیه وآله) و اولاد ایشان و ائمه ی هدی(علیهم ...

مشاهده متن کامل ...
اولین سوال از بچه ها
درخواست حذف اطلاعات
زمانی میتوانیم بگوییم جامعه ی ما از نظر فرهنگی و اخلاقی و دینی رشد کرده و به سوی ه و آرمان هایی که در قانون اساسی تعیین شده است آگاهانه و با سرعت پیش می رود که : اولین سوال بزرگترها از بچه ها در مورد ارتباط با خدا باشد نه در مورد درس و مدرسه و داشته های مادی. در آن زمان است که می توانیم بگوییم ، نظام آموزش و پرورش در حال تامین نیروی انسانی مناسب برای جامعه ی و مخصوصا کشور خودمان است و بگوییم که حقیقتا در حال آموزش و پرورش است نه فقط آموزش.

مشاهده متن کامل ...
بزرگی روح
درخواست حذف اطلاعات
وقتی روح انسان بزرگ شود ، می تواند علاوه بر خودش و اطرافیانش سایرین را ببیند ، جهان را ببیند ، مخلوقات را ببیند ، سنگ ها گیاهان و حیوانات را ببیند در آن زمان دغدغه هایش نیز بزرگ تر و بنیادین تر می شود و اگر بتواند مناسب با این رشد فکری و ذهنی و احساسی ، توکل و ایمانش را نیز رشد بدهد و به معلومات و دانسته هایش جامع عمل بپوشاند در آن زمان می توان گفت که رشد معنوی داشته است و به سوی حق در حرکت است.

مشاهده متن کامل ...
پیوند رسیدن
درخواست حذف اطلاعات
در پیوند ازدواج دو نفر به هم نمی رسند!! دو نفر باید با هم به خدا برسند و این معنای کامل شدن دین است و این گونه عشق ها حقیقی هستند.رسول خدا -صلی الله علیه و آله - فرمود : هر چه ایمان انسان کامل تر باشد به‏ همسرش بیشتر اظهار محبت می نماید.

مشاهده متن کامل ...
انتظار فاطمی
درخواست حذف اطلاعات
انتظار فاطمی سال 1392 هم گذشت و انسان هنوز در خسران است و هنوز نتوانسته به هدفی که خدای متعال برای وی ترسیم کرده است برسد نشانه این خسران را محروم بودن ما از بزرگترین نعمت پروردگار کریم است که با ناشکری نسل های ابت شروع شد و با عداوت و قتل و کشتن پیشوایان الهی ادامه یافت و به غیبت کبری ختم شده و این بزرگترین خسران انسان است. علت آن هم عمل ن انسان به علم و دستورات الهی است ،که ملاک های حقیقی و الهی ، در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان والا مقام ایشان مشخص است / اینکه چگونه و برای چه و با چه هدفی و با چه وسایلی و به چه قیمتی باید زندگی کرد و به چه شکل باید برای رفتن به زندگی ابدی آماده شد / اگر تمام اعمالمان را با سلایق پیشوایان می سنجیدیم الآن مان انتظار نمی کشید ، انتظار 313 یار که برای تمام شرایط آماده باشند. باید این حقیقت را بپذیریم که زندگی هایمان خیلی صرف دنیا شده است و ما نیز در این روزمردگی و دنیا فریبی غرق شده ایم ، هر کدام از ما به شکلی گرفتار این غفلت هستیم که مصادیق آن متفاوت و مشدد است ولی همه در موضوع مشترک هستیم. یک مقایسه ساده و کاربردی برای ارزی کارهایمان می توان معرفی کرد : مثلا بگوییم من می خواهم فلان کار را انجام دهم یا من فلان نظر و سلیقه یا عقیده را دارم ؛ آیا حضرت زهرا سلام الله علیها این تصمیم من را می پسندد و مورد رضایت ایشان است ؟؟؟ انتظار فاطمی برای ظهور آ ین منجی الهی یعنی اینکه کارها و تصمیمات مان مورد رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها باشد... این روزها بزرگترین مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها غم تنهایی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و روحی فداه و تاخیر امر ظهور است... روی ع کلیک کنید

مشاهده متن کامل ...
ازدواج شهید برونسی
درخواست حذف اطلاعات
فرمانده شهید عبد الحسین برونسیروی ع کلیک کنیدازدواج شهیدآن زمان هنوز حاجی نشده بود هنوز فرمانده نشده بود ولی از عشاق اهل بیت به ویژه حضرت زهرا سلام الله بود.یک کارگر ساده بود که به سختی و با مشقت زیاد می توانست لقمه نانی را به دست بیاوردبا توجه به تاکیدات در ضمینه تشکیل خانواده او نیز تصمیم به ازدواج گرفتتوکل کرد و با دستی پر از ایمان و محبت به اهل بیت علیه السلام رفت خواستگاری...همه فامیل های عروس خانم و دوستان نزدیکانشان به پدر عروس خانم می گفتند : عبدالحسین هیچی نداره و فقر و تنگ دستی او زبان زد است و با ازدواج آنها مخالف بودند و می گفتند دخترت را بد بخت نکنولی..پدر عروس بسیار محکم و با اقتدار جواب همه را داد و جلو همه باورهای غلط فامیل ایستاد و باتوکل برخداگفت : من دخترم را به عبد الحسین می دهم...و این بیان کوتاه و صریح پدر عروس بر گرفته از آموزه های قرآن کریم بود چون قرآن ملاک انتخاب و برتری را تقوا اعلام می دارد.

مشاهده متن کامل ...
شیعه تنوری
درخواست حذف اطلاعات
چرا ظهور هر هفته به تاخیر می افتند؟ آیا شیعه تنوری هستی؟؟ روزی گروهی از شیعیان به خدمت صادق علیه السلام رسیدند و آمادگی خود را جهت قیام و رویارویی با حکومت ظالم بیان داشتند ، به یکی از این نمایندگان گفتند داخل آن تنور روشن برو !! ولی آن شخص ترسید و جواب منفی داد و گفت آقا جان این تنور روشن و داغ است اگر من وارد آن شوم قطعا می سوزم و خواهم مرد... به یکی از اصحاب خود گفتند شما وارد تنور شو !! آن عزیز بدون حتی یک سوال و توقف وارد تنور داغ شد و بعد از چندین دقیقه به دستور صادق علیه السلام سالم و سلامت از تنور داغ بیرون آمد در همین حین علیه السلام به آن نمایندگان گفت آیا در میان گروه شما چنین شیعیانی هستند؟؟ و آن پاسخ می دهد خیر ما چنین شیعیانی نداریم روحی فداه که همه شیعیان جهان هستند در پی یاوران و شیعیان تنوری هستند... آقا می گویند: جهاد اقتصادی و جهاد ، انقلاب فرهنگی ، ناتوی فرهنگی ، تولید ملی ، صرفه جویی ، دوری از تجمل ، جنگ نرم ، پرورش و حفظ و هدایت جوانان ، ازدواج به موقع و آسان ، تمدن سازی ، صدور انقلاب ی به خارج از مرزهای جغرافیایی ، اهمیت خودسازی و... اگر به و بر حق مسلمین و جانشین حضرت ولی العصر اعتماد کامل می کردیم و تمام زندگی خود را مطابق دستورات بیا می کردیم سال ها پیش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه ظهور کرده بود و دیگر انتظار یاران خود را نمی کشید ، دیگر نیازی نبود بگوییم " مهدی عجل الله تعالی فرجه " ، می گفتیم " مهدی روحی فداه و حفظ الله " می گفتیم " مهدی جان خوش آمدی " و... ندای "این عمار" ی هنوز هم هست... برادر و خواهرم آیا عمار شده ای؟ عمار شدن پیش کش حداقل سربار نباشیم ؛ حداقل به دستورات عمل کنیم

مشاهده متن کامل ...
تابع بودن و دوری از خسران
درخواست حذف اطلاعات
هر چه به دستورات ی کمتر عمل کنیم از ظهور دورتر می شویم انسان تا زمانی که خود را کاملا به دست خدا نسپارد و تسلیم او نشود و به ریسمان هدایت او چنگ نزند برای اینکه لیاقت پیدا کند زیر سایه رحمت و کرامت حضرت ولی العصر عجل الله تعالی فرجه زندگی کند در خسران و جه است. اولین قدم برای دوری از خسران تابع بودن کامل است ، شیعه تنوری بودن برای سید علی روحی و نفسی فداه است.

مشاهده متن کامل ...
مسجد حریم امن ک ن
درخواست حذف اطلاعات
مسجد حریم امن ک ن آقای میر باقری داشت تفسیر سوره مومنون را می گفت در همین حین گوشه قسمت خانم ها کنار رفت و یک فرشته کوچولو آرام آرام به سمت میرباقری آمد ، به سخنران و جمعیت نگاه کرد ، آرامش خاصی در چهره اش بود به سمت منبر خیره شد و بعد رفت کنار آن ایستاد و نگاهی از پایین به بالا انداخت و ارتفاع آن را سنجید ، بعد دقایقی روی پله اول نشست و کمی استراحت کرد و به جمعیت نگاه کرد ، کمرش را راست کرد و روی پاهایش ایستاد و از باقی پله ها با اطمینان کامل بالا رفت و بر بالای منبر و روی بالشتک نرم آن نشست و بر آن جایگاه تکیه زد و دقایقی از آن بالا به جمعیت نگاه می کرد. بعد که پایین آمد شروع کرد با پایه میکروفن بازی و وقتی دیگر چیز جدیدی برای بازی ندید به سوی مادر خود رفت تا در کنار او استراحت کند جالب بود که هیچ به او چیزی نگفت و او نیز در کمال آرامش به بازی خود ادامه داد...

مشاهده متن کامل ...
راهی که تو نشانم دادی
درخواست حذف اطلاعات
نامه ای به برادر بزرگم از : زمین ، به : بهشت برسد به دست برادر ابراهیم هادی عاشق حضرت زهرا سلام الله راهی که تو نشانم دادی سلام برادر ابراهیم امیدوارم ح خوب باشد و خبر از حال امروز ما نداشته باشی البته میدانم میبینی و... ماهم حالمان خوب است فقط درگیر جنگی شده ایم ک تلفاتش زیاد است و نامش نرم است. هر روز ع ت را میبینم ..نگاهت با من حرف میزند!!!ع تو بر روی دیوار شهر من است و نامت بر روی قلب جوانان حک شده است هیچ گاه فکر نمی ی به این اندازه خواهر و برادر داشته باشد که ابرام جان داری... چه قدر عزیزی ابرام جان!!! راستی چه خبر از بهشت؟؟ خوش به ح الان جایی هستی که دروغ نمی شنوی ،شعار نمی شنوی ، تهمت نمی زنند و بی وفایی نمی بینی... یادم هست تازه با تو آشنا شده بودم ، خیلی دوست داشتم که بر سر یادبوت بیایم و عرض سلامی م به خودت چیزی نگفتم ولی نمی دانم از کجا این خواسته من را فهمیدی و خودت مرا دعوت کردی داشتم می رفتم سر قبر شهید پلارک تا خدمتش سلامی عرض کنم و فاتحه ای بخوانم ، سرم پایین بود و داشتم سنگ فرش های جدید بهشت زهرا را نگاه می که یکباره تصویری زیبا و نورانی نظرم را جلب کرد چند قدم به عقب برگشتم و دیدم که خودت هستی در چشمانت خیره شدم و خندیدم ، از ته قلبم...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.