" تقدیم به ساحت مقدس آقا زمان "رویای تو شیرین ترین رویای تاریخ استدلتنگ یارم گله ای ندارم دل بی قرارم آشوبه موج تنهایی با غم ج خودش و به قلبم می کوبهتا کی دوری، دوری و صبوری بغضم چجوری طاقت بیارم رویای یار با چشای بیدار تا لحظه دیدار آروم ندارمبیا دلم به شوق دیدارت خوشه هوا کنار تو پر از آرامشه بیا و من و رها کن از این فاصله که بی تو زنده بودنم بی حاصلهیادت شیرینه که وسط شوق انتظارت می شینه می دونم چشمام بالا ه یک روز ماه شب تارم و می بینهدلتنگ یارم گله ای ندارم تا کی دوری، دوری و صبوری بغضم چجوری طاقت بیارم رویای یار با چشای بیدار تا لحظه دیدار آروم ندارم بیا دلم به شوق دیدارت خوشه هوا کنار تو پر از آرامشه بیا من و رها کن از این فاصله که بی تو زنده بودنم بی حاصله آهنگ با کیفیت ۳۲۰

مشاهده متن کامل ...