سلام. امروز به لینک یکی از دوستان وبلاگی به نام پیاده رو سر زدم. پست زیبایی گذاشته بود که آ ش یه ترانه از آقای اصغر عظیمی مهر نوشته شده بود. در مورد این شاعر تو فضای مجازی جستجو که تو اولین نتیجه جستجوم رسیدم به وبلاگ این راه من بود. در نهایت با لینک به وبلاگ نام برده مطالبش رو تو وبم آوردم. من که لذت بردم امیدوارم شما هم لذت ببرید. روزتون پر از اتفاقات خوب... جبران ترانه ای است برای آدمایی که کارنامه ی خوبی در زندگی دارند و علاوه بر موفقیت شخصی، رضای خدا رو هم در نظر دارند. از شنیدن این قطعه، لذت فراوانی بردم، حیفم آمد با شما در میان نگذارم، تمامی مصالح و مواد تشکیل دهنده اش را می پسندم. ترانه در نهایت اندرز و رهگشایی. آواز که بسیار جوان و دل انگیز و آهنگ و تنظیم هم که نپرس. همه چی زیباست. کنید و لذت ببرید. شـاعـر و غـزل سـرا، آقای اصغـر عظیـمی مهر متن ترانه ای که در زیر ملاحظه می کنید و نامش « جبران » است، کاری است از این ترانه سرای خوش ذوق. ترانه ای که با آهنگسازی و صدای پویا بیاتی که توسظ فریبرز خاتمی تنظیم شده است. برای و یا شنیدن ترانه ی جبران با صدای پویا بیاتی اینجا را کلیک کنید. یه جـوری زنـدگـی کـن کـه تـو دنیـای خودت باشی بـه جـای آدمی دیـگه فقـط جــای خــودت بــاشـیخـدا روت وا کنـه درهـارو وقتـی پشـت در بـاشـیخـودش راه نجاتـت باشـه وقـتی تـو خـطر بـاشـی ی که با خدا باشه تموم عمر، بی نیستبـرای زنـدگی کــردن به دنیــا اومــدن بـس نیسـتیــه جــوری زنــدگی کـن کـه بگــن اهـل پــرهیـزیکــه امـروز آخــرین روزه واســه جبــران هـر چیـزیدرخـت واقــعی، افتــادنــای بــرگــشم زیبــاســت ی که زندگیش زیباست حتما مرگشم زیباستدرخـت کـاغـذی از ریـزش یـک بــرگ، می تــرســه ی که گیـر دنیـاشـه همش از مرگ می ترسهیـه جوری زنـدگـی کــن کـه بگـن عمــرت ثمر دارهبـگی حــرف حقــو حتــی اگـه واســت ضـرر داره نـه اینـکه حـرف حقـت حـرف زور دیـگـه ای بــاشه یـه ...

مشاهده متن کامل ...