خدایابابت هر شبی که بی شکر تو سر به بالین نهادمبابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز بابت لحظات شادی که به یادت نبودمبابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادمبابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر تو را دانستم مرا ببخش...

مشاهده متن کامل ...