پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

معرفی سیدیحیی صالحی
درخواست حذف اطلاعات
سیدیحیی درتاریخ1307/9/1درروستای حسین آباد(45کیلومتری شهرستان کاشان)چشم به جهان گشودپدروی سیدصالح نام داشت. سیدیحیی ازهمان بچه گی علاقه ی زیادی به حسین (علیه السلام)ومداحی درراه اوداشت. سیدیحیی فرزندآ خانواده بودودرزمان محرم بابرادر بزرگترش که حاج سید آقاصالحی نام داشت مراسم تعذیه خوانی ومداحی رابرگزارمی ند.

مشاهده متن کامل ...
تعزیه چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
تعزیه نمونه ای از ادبیات نمایشی به شیوه ی ایرانی است که از دیر باز در رثایشهیدان کربلا واهل بیت اجرا شده است.تعزیه از قرن های اول و دوم ی در میان مردم رایج بوده است اما در زمان «آل بویه» به صورت رسمی شکل آیین و تشریفات خاص به خود گرفت «دوره های صفویه» به رونق و جلال آن افزوده شد و با در آمیختن با جلوه هایی از نمایش های محلی و موسیقی ، صورتی اصیل و هنری به خود گرفت.

مشاهده متن کامل ...
معرفی سیدیحیی صالحی
درخواست حذف اطلاعات
سیدیحیی درتاریخ1307/9/1درروستای حسین آباد(45کیلومتری شهرستان کاشان)چشم به جهان گشودپدروی سیدصالح نام داشت.سیدیحیی ازهمان بچه گی علاقه ی زیادی به حسین (علیه السلام)ومداحی درراه اوداشت. سیدیحیی فرزندآ خانواده بودودرزمان محرم بابرادر بزرگترش که حاج سید آقاصالحی نام داشت مراسم تعذیه خوانی ومداحی رابرگزارمی ند.

مشاهده متن کامل ...
اشعاری از شعرهای سیدیحیی صالحی
درخواست حذف اطلاعات
ناگهان تیغ ازکفش انداختند دست راست ازپیکرش انداختنددشمنان رابادست چپ راند ماه بنی هاشم همین ات خواندآه و واویلا از آن دمِ سرجفا دست پیکر شد زسوی چپ جدامشک بردندان ودشمن بارکاب ساخت دورازخویش بهرحفظ آبلیک شدآن دم امیدش ناامید گه به مشک آب تیرکین رسیدواه مصیبت تیربرچشمش نشست ازعمودآهنین فرقش ش تباتن بی دست اززین شدنگون درکنارعلقمه درخاک وخونناله از درد آن از دل کشید شاه باتعجیل به بالینش رسیددی تاده دودست از پیکرش ازعمودآهنین شکافته فرق سرشگفت پشتم را بش تی یا اخا قطع شددیگر زداغ تورجا

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.