پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

دلتنگی
درخواست حذف اطلاعات
میان کوچه می پیچد صدای پای دلتنگی ... به جانم می زند آتش غم دلتنگی ... چنان وا مانده ام در خود که از من می گریزد غم ... منم تصویر تنهایی منم معنای دلتنگی ... چه میپرسی ز حال من ؟ که من تفسیر اندوهم ... سرم ماوای سودا ها دلم صحرای دلتنگی ... در آن ساعت که چشمانت به خو خوش فرو رفته ... میان کوچه های شب شدم هم پای دلتنگی ... شبی تا صبح با یادت نهانی اشک با ... صفایی کرده ام در آن شب زیبای بارانی ...

مشاهده متن کامل ...
مرد عاشق
درخواست حذف اطلاعات
ی تنهایی یک مرد عاشق را نمی فهمد ... و جاده وسعت درد مسافر را نمی فهمد ... و حتی آسمان مرغ مهاجر را نمی فهمد ... خیابان ها و ماشین های سر در گم نمیدانند ... که دنیا درد انسان معاصر را نمی فهمد ... چراغ سبز یا قرمز چه فرقی میکند وقتی ... سواره خط کشی قلب عابر را نمی فهمد ... حضور حاضر غایب که میگویند یعنی من ... غریب افتاده ای که جمع حاضر را نمی فهمد ... نمیخواهد بپرسی حال و روز واژه هایم را ... ی تنهایی یک مرد عاشق را نمیفهمد ...

مشاهده متن کامل ...
عشق اهورایی
درخواست حذف اطلاعات
خانه ام وقتی که میایی تمامش مال تو ... هر چه دارم غیر تنهایی تمامش مال تو ... صد دوبیتی ، صد غزل و حتی یک بغل ... شعر های خوب نیمایی تمامش مال تو ... ضرب و آهنگ غزل هایم صدای پای توست ... این صدای پای رویایی تمامش مال تو ... وسعت آرام اقیانوس آرام دلم ... ای پری خوب دریایی تمامش مال تو ... خوب یادم هست گفتی عشق یک بخش است... بخش عشق یک بخشی تمامش مال تو ... عشق من عشق زمینی نیست باور کن عزیز ... عشقم این عشق اهورایی تمامش مال تو ... باز هم بیت بد پایان شعرم مال من ... بیت های خوب بالایی تمامش مال تو ...

مشاهده متن کامل ...
عشق
درخواست حذف اطلاعات
یادمون باشه تو شیشه دل حک کنیم که دوست داشتن تاریخ مصرف نداره... عاشق یک چشم میخواهد برای خواندن خط به خط دل معشوق!عاشقی پایی میخواهد برای دویدن به هرجایی که معشوق هست!عاشقی ص میخواهد برای خواندن از عشق ،هرچه قدر هم که بد باشد...! همیشه دوتا عاشق باید مثل دو لنگه کفش باشن!یعنی دوتا عاشق،دوتا همراه که بی هم می میرن!باهم خاکی میشن ،بدون هم زیر بارون نمی رن! من کی ام؟...دیوانه ای بادرد عشق...مانده ام درمرداب قطب سرد عشق...باعبور از کوچه باغ خاطراتاین منم،تنهاترین شبگرد عشق...باتو هستمm....mپس کجایی؟؟پس کجایی معنای عشق...!!! به قلب هایمان هشدار دهیم :حتی در آسمان تیره وابری هم ،میتوان ستاره پیدا کرد...حتی از دریای وشان وتوفانی هم می شود ماهی گرفت...اگر آب نیست وآفتاب بی رمق است ،میتوان حتی گل ودرخت را در حافظه کاشت وبرگ و بارشان رابه تماشا گذاشت...تنها باید به چشم هایمان بیاموزیم که زیبایی ها را جستجو کنن...و به گوش هایمان یاد بدهیم که های مهربانی بشنوند به قلب هایمان هشدار دهیم که جز برای محبت و...عشق نتپد...! هر ی که عاشق میشه میگه می میرم برات. چرا یکی نمیگه می مونم باهات؟؟؟ ای عشق مرادی کن به سامان برسیم چون مزرعه ی تشنه به باران برسیمیا من برسم به یار یا یار به من یا هر دو بمیریم و به پایان برسیم

مشاهده متن کامل ...
عشق
درخواست حذف اطلاعات
عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی مجنون در شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن فـــــردای یعـــــنی کــــودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق یعنی آمیختن

مشاهده متن کامل ...
عشق
درخواست حذف اطلاعات
تنهادرمیان تن ها چه عاشقانه مانده ام دربیهودگی انتظا یوستن به تو چه بی صبرانه مانده امچه خوانا دوریت رابرسردرخانه نوشته اند ومن درخواندن آن چه پافشارانه مانده امچه بسیاراست دورویی ها،فراموش وگسستنها ومن دراین همه چه صادقانه مانده امرفیقان همه بانارفیقی خود رفیقند من هنوز باآنان چه دوستانه مانده امخاستگاه من کجاست؟من د یمودن راه چه بی خزانه مانده ام تنهادرمیان غمهاچه عاشقانه مانده ام درجستجوی قلب زیبا باش،نه صورت زیبا،زیرا هرآنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند،اما آنچه خوب است همیشه زیباست...! به ی عشق نورز که تشنه عشق باشد...به ی عشق بورز که لایق عشق باشد،زیرا تشنه روزی سیراب میگردد...!!! عشق کلید شهر قلب است.به شرطی که دل هرز نباشد که باهر کلیدی باز بشه... حواسمون باشه دل ادما شیشه نیست که روی آن،ها کنیم بعد با انگشت قلب بکشیم ووایسیم آب شدنش رو تماشاکنیم وکیف کنیم !!! روشیشه نازک دل آدما اگه قلبی کشیدی باید مردونه پاش وایستی. از ی که دوستش داری ساده دست نکش شاید هیچ رو مثل اون دوست نداشته باشی...واز ی که دوستت داره بی تفاوت عبورنکن شاید هیچ وقت هیچ تورو مثل اون دوست نداشته باشه... وقتی عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بدون اون چی کار کنی، شرمنده دلت باش که بهت اعتماد کرده... پرسیدم:عشق چیست؟ گفت:آتشی است. گفتم:مگر اورا دیده ای؟ گفت:نه،درآن سوخته ام... ای معنای انتظار یک لحظه بایست...دیوانه شدم به خاطرت ،کافی نیست؟یک لحظه بایست ویک جمله بگو...تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست؟

مشاهده متن کامل ...
عشق
درخواست حذف اطلاعات
عشق مثل نقاشیه با این تفاوت که نقاشی را میشه پاک کرد اما عشق رو هرگز!!! از دل پرسیدم عشق راخلاصه کن. گفت:آغاز ی باش که پایان تو باشد...! عشق یعنی کوچک دنیا به اندازه یه نفر یا بزرگ یه نفر به اندازه دنیا...!!! عشق یعنی سکوت دو نگاه خنده ات لبریز اما بی صدا... دوست داشتن یه نوع باوره! خوش به حال اون باوری که از ته دل وصادق باشه... عشق،عشق می آفریند...عشق زندگی می آفریند...زندگی رنج به همراه دارد...رنج دلشوره می آفریند...دلشوره جرأت می بخشد...جرأت اعتماد به همراه دارد...اعتماد امید می آفریند...امید زندگی می بخشد... زندگی عشق می آفریند...عشق،عشق می آفریند.............!!! عشق ورزیدن را از کویر آموختم که دریابودنش رابه خاطر خورشید بخشید... عشق فراموش نیست بلکه درک است...عشق دیدار نیست بلکه احساس است...عشق جازدن وکنار کشیدن نیست بلکه صبر وادامه دادن است...! عشق محکومی است که محاکمه نمی شود.....دیوانه ای است که معالجه نمی شود......بیگانه ای است که شناخته نمی شود......سکوتی است که ش ته نمی شود......وفریادی است که آرام نمی شود...!!! وقتی عاشق باشی هیچ جلودارت نیست مگر اینکه خود عشق ش تت بده...! عاشق آن نیست که یک دل به صدیار دهد...عاشق آن است که صد دل به یک یار دهد... خطی کشید برروی تمام سوالها......تعریفها،معادله ها،احتمالها......خطی کشید روی تساوی عقل و عشق......خطی دگر بر روی قائده ها،وصلها......خطی دگر کشید به قانون خویشتن......قانون لحظه ها وزمانها وسوالها......از خود کشید دست وبه خود نیز خط کشید......خطی به روی دفتر خطها و ا......خط ها به هم رسیدند و به یک جمله ختم شد...با عشق ممکن است تمام محالها...... سهراب سپهری:کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود تا می دیدی هر دانه،هزار دانه تورا دوست میدارد!!هرکجاباشی جایت سبز،لبانت پر خنده باد!ومرا همین بس که عزیزم هستی...مثل دیروز..مثل امروز...تا ته فردا...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.