آ ش ما نفهمیدیم قضیه تاسیس پمپ بنزین به کجا رسید،آیا ی دنبال مجوزش رفت؟آیا سرمایه دار که قصد داشت تو شهرمون پمپ بنزین بزنه پر شد یا هنوز تو اینکار مصمم هست؟از همشهریان خواهشی که دارم در اموری که منفعت عمومی داره و باعث پیشرفت شهرمون میشه همفکری و همیاری داشته باشند و به این مسائل بی تفاوت نباشند.این جمله را نگویید که به ما چی ربطی داره یا اینکه سرمایه دارها باید کاری کنند.نه این حرف اشتباهی هست،هر باید به اندازه خود در راه اعتلای شهرمون تلاش کند.اونکه سرمایه دار هست که بیشتر در قید نیست که بهترین ماشین زیر پاش هست هر روز هم تو سفر باک ماشین پر میکنه اصلا نیازی هم به پمپ بنزین شهرمون نداره اتفاقا ما که بیشتر زجر کشیدیم باید با وجود اینکه سرمایه ای نداریم ولی تلاش بیشتری کنیم که امکانات لازمو به شهرمون بیاریم فقط فقط با پیگیری و روشن اذهان مردم یا علی

مشاهده متن کامل ...