سلام دوستان بعضی از همشهریان خبر میدن که تو علوم پزشکی شیراز قید شده که درمانگاه شهرمون 6نفر پرستار،4نفر پزشک،1نفر نگهبان،1نفر سرایدار راننده و ویزیتور و غیره دارد ولی متاسفانه درمانگاه ما 1پزشک و 2پرستار بیشتر ندارد.سوال اینجاست این سهمیه ای که به درمانگاه شهرمون تعلق گرفته کجا استفاده می شود؟یعنی به اسم درمانگاه شهرمون حقوق 4پزشک و 6پرستار واریز میشود ولی 1پزشک و 2پرستار در درمانگاه شهرمون حضور دارند یعنی بقیشون جاهایی دیگه حضور دارند یا پولش میره تو جبیب علوم پزشکی شهرستان؟ اگه از همشهریان ی در این زمینه اطلاع و آگاهی داره لطفا توضیح دهد تا از این ابهام خارج شویم.

مشاهده متن کامل ...