بعضی وقتا بعضی از همشهریان در بعضی از جلسه ها (اینم واج آرایی) به اینکه یه زمانی شهر دبیران بزرگترین روستای حالا ایران یا خاورمیانه یه جهان بوده(اینقدر از این خبر بدم میاد که تحقیق ن بزرگ در ایران یه خاورمیانه یا جهان بوده)افتخار و مباهات می کنند.ولی حیف که این حرف نشان از مظلومیتو بدبختی و توسری خوردن همشهریانم در آن دوره بوده لطفا به دیگران بگویید این حرفو جایی نزنند. اگر شهری در یک منطقه به چیزی دست یابد که حتی ای بزرگ نتوانستند اونو امکاناتو در آن زمان یا زمانهای بعد از آن بدست آورند این مایه مباهات و افتخار مردم آن شهر هست.مثلا شهر قم از لحاظ جمعتی و حومه های اطراف آن در حدی نبود که استان شود ولی دیدید که خیلی راحت استان شد با وجود اینکه اکثر شهرستانهای ایران از لحاظ جمعتی و حومه خیلی بزرگتر از قم هستند اگر ما توانستیم و قدرت اینو داشتیم که شهرمون را تبدیل به شهرستان کنیم این مایه افتخار و مباهات هست نه اینکه یه زمانی بخاطر مظلومیت نیاکان ما اینقدر عقب افتاده بودیم که پست ترین عناوین یعنی بزرگترین روستا در آن زمان به ما تعلق گرفت. پس بیاید با همدلی و همیاری دست در دست هم دهیم و حداقل اون امکاناتی که برای ایی که اندازه شهرمون هست تعلق گرفته ما هم از مسئولین طلب کنیم و دو روز دیگه تو رو مه ها ننویسند که شهر دبیران بزرگترین شهری هست که پمپ بنزین ندارد یا اینکه بزرگترین شهری که درمانگاه شبانه روزی ندارد و دیگران هم از این خبر گیف میشند. ما قدرت اینو داریم که شهرمون را تبدیل به شهرستان کنیم اگه بیمارستان و امکانات دیگر میخاهیم بجای اینکه بدنبال بخش باشیم دنبال شهرستان شدن باشیم که حداقل شهرمون را به بخش تبدیل کنند اگر هم دست رو دست گذاشتیم بخش که نمیشیم میترسیم دو روز دیگه همین شهرداری هم ازمون بگیرن مثل اون زمان بانک ملت و دندانپزشکی و امکانات ما رو گرفته بودند. مثل مرد از قدرتمون استفاده کنیم اون موقع افتخار کنیم

مشاهده متن کامل ...