آن قدر قیافه اش عجیب و غریب است که خواه یا ناخواه دوباره نگاهش میکنی ،همه دور وبری ها همینطور هستند و حتی زیر چشمی هم شده نگاهش می کنند .شاید او هم همین را میخواهد ! از بالا تا پایین گوشش که از زیر شال نصفه و نیمه اش بیرون افتاده سوراخ است .ناخن هایش را کاشته و از بینی سربالایش هم معلوم است که طعم تیغ جراحی را تجربه کرده است .ابروهای تاتو کرده و مژه های کاشته شده اش هم به شدن قیافه اش بیشتر افزوده است. نمیتوانم بر حس کنجکاوی ام غلبه کنم از او می پرسم چطور درد این همه سوراخ گوشت را تحمل کردی؟میگوید قبول نمیکرد می گفت لاله گوشت تحمل ندارد اما به زور مجبورش تا این کار را د الان هم هربار ضربه کوچکی به گوشم میخورد خونریزی دارداما نمیخواستم از بقیه دوستانم عقب بمانم!!! قیافه های ،جراحی شده ،بینی های چسب زده تا همین چند سال قبل تنها بین قشر مرفه جامعه وجود داشت اما امروز به اپیدمی شده که شمال شهر و جنوب شهر نمی شناسدو گاه دختران و پسران برای اینکه از این رقابت مع عقب نمانند پدر و مادرشان را تحت فشار میگذارند،قرض میکنند ،وام میگیرند تا از این قافله زیبایی طلبی جا نمانند. ملاک زیبایی چیست؟ حس زیبایی شناسی از جمله احساس های مشترکی است که همه ما به شیوه های مختلف آن را درک و تجربه می کنیم. اما با وجود مشترک بودن این حس در میان انسان ها، نظرها درباره تعریف و مصادیق "زیبایی" بسیار متنوع و متفاوت با یکدیگر است. افراد تعریف ثابتی از زیبایی ندارند برخی از این تعاریف تحت تاثیر مد روز و یا رسانه ها و بمباران تبلیغاتی آن هاوبرخی هم تابع چشم و همچشمی و... هستند به هرحال چه بخواهیم چه نخواهیم زیبایی چهره و بدن برای بسیاری از انسان ها بسیار مهم است؛ به طوری که حتی خود را به تیغ های جراحان می سپارند تا صورت یا بدنی زیباتر برای خود درست کنند. این علاقه کار را به جایی رسانده که این روزها شاهد هستیم فرصت طلبان کالاهای بی فایده ای چون کفش افزایش قد و کپسول افزاینده طول استخوان را ار ...

مشاهده متن کامل ...