پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

کولر
درخواست حذف اطلاعات
بابای عزیزم وقتی کوچیک بودم تو ذهنم کرده بودن که وقتی میخام کولرو روشن کنم ابتدا به مدت بببیست دقیقه پمپ آبشو بزنم تا خوب پوشالالش خیس بخوره تا خوب خنک کنه!!! منم ساده، گرمم ک میشد پمپو میزدم میرفتم بیس دیقه دیگم اصن به کل کولرو گرما و همه چی از یادم رفته بود... هعی همراه با آه اما چ ترفند با حالی بوده من بعد بیست سال تازه بهش پی بردم

مشاهده متن کامل ...
دخترک
درخواست حذف اطلاعات
دختر نمیدانست چه راهی را انتخاب کند... پدرش ا ین حرفش را زده بود... او باید بین ثروت پدر و عشق بی پول خود یکی را انتخاب میکرد... او پسر بی پول را انتخاب کرد... ولی حالا درمانده و خج زده راه خانه ی پدر را در پیش گرفته... پسر او را بدون ثروت پدر نمیخواست...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.