پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

از شکار خود پشیمانم
درخواست حذف اطلاعات
«احمد عزیزی» اهل روستای «دروکی» شهرستان مریوان اعلام کرد که از شکارچی بودنش پشیمان است او معتقد است: «انسانی که حیوانات را می کشد، بخشی از انسان بودنش را از دست می دهد.» ش تن تفنگ شاید روزی جایگزین فرهنگ سنتی شکار در کشور شود اگر همه شکارچیان همانند کاک احمد تفنگ هایشان را بشکنند.

مشاهده متن کامل ...
گل هیرو (ختمی)
درخواست حذف اطلاعات
گیاهی است علفی و چند ساله که ارتفاع آن به حدود 2 متر می رسد ساقه آن از کرکهای ریز که به رنگ خا تری می باشد پوشیده شده است .برگهای ختمی دندانه دار ، پهن و مانند قلب . گلهای آن درشت به رنگ سفید مایل به قرمز یا ارغوانی است که بصورت دسته های سه تایی .ختمی بنفش.ختمی سفید.ختمی سیاه ظاهر می شود.

مشاهده متن کامل ...
از شکار خود پشیمانم
درخواست حذف اطلاعات
«احمد عزیزی» اهل روستای «دروکی» شهرستان مریوان اعلام کرد که از شکارچی بودنش پشیمان است او معتقد است: «انسانی که حیوانات را می کشد، بخشی از انسان بودنش را از دست می دهد.» ش تن تفنگ شاید روزی جایگزین فرهنگ سنتی شکار در کشور شود اگر همه شکارچیان همانند کاک احمد تفنگ هایشان را بشکنند.

مشاهده متن کامل ...
فایل مختصات قلل مختلف ایران بر روی gps
درخواست حذف اطلاعات
مسیر های صعود دماوندمسیر صعود قله شیرکوهمسیر صعود قله بینالودمسیر صعود قله خلنومسیر صعود قله کهار و نازمسیر صعود قله توچالمسیر صعود قله آزاد کوهمسیر صعود قله های دنامسیر صعود قله دراک شیراز مسیر صعود قله کر مسیر صعود قله قلات بزی مسیر صعود قله سهندمسیر صعود قله سبلانمسیر صعود قله سماموسنرم افزار mapsourceنقشه راه های ایران به اطلاع کلیه کوهنوردان می رساند فایل مختصات قلل مختلف ایران جهت استفاده دستگاه gps از طریق لینکهای بالاقابل دریافت می باشد.

مشاهده متن کامل ...
گل هیرو (ختمی)
درخواست حذف اطلاعات
گیاهی است علفی و چند ساله که ارتفاع آن به حدود 2 متر می رسد ساقه آن از کرکهای ریز که به رنگ خا تری می باشد پوشیده شده است .برگهای ختمی دندانه دار ، پهن و مانند قلب . گلهای آن درشت به رنگ سفید مایل به قرمز یا ارغوانی است که بصورت دسته های سه تایی .ختمی بنفش.ختمی سفید.ختمی سیاه ظاهر می شود.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.