نتایج مسابقات لیگ اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان مرحله اول مسابقات اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان پسر امروز آغاز به کار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در مرحله اول مسابقات اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان پسر، 9 تیم شامل هیات اسکیت استان اسان رضوی، هیات اسکیت استان زنجان، اس فلای، هیات اسکیت استان گلستان، نیروی هوایی (عقاب نهاجا)، گل یاس ارومیه، هیات اسکیت استان سمنان، لویی جینوی نقش جهان اصفهان و اتحاد نصف جهان اصفهان حاضر شده اند. نتایج به دست آمده تاکنون به شرح زیر است:

مشاهده متن کامل ...