متخصصان سوئدی با استفاده از یک لیزر قوی اشعه ای آزمایشاتی را روی ح عجیبی از آب انجام داده اند...... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...