پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

مقاله در خصوص سایر بندهای توضیحی گزارش حسابرس مستقل
درخواست حذف اطلاعات
با سلام مقاله چاپ شده با عنوان " گزارش حسابرسی و سایر بندهای توضیحی " چاپ شده در رو مه دنیای اقتصاد شماره 3389 مورخ 1393/10/18 : تا قبل از سال 1390 و مطابق با استاندارد های قدیمی گزارشگری حسابرسی شامل استاندارد بخش 70، گزارش حسابرسی با دو ح زیر تعدیل می شد: 1- موضوعاتی که بر اظهارنظر حسابرس اثر ندارد: «تاکید بر مطلب خاص» و2- موضوعاتی که بر اظهارنظر حسابرس اثر دارد.این موضوعات به یکی از نظرهای غیر از مقبول به شرح زیر می انجامد: الف . نظر مشروط . ب . عدم اظهارنظر. پ. نظر مردود. طبق بند 25 استاندارد مذکور در برخی شرایط ، گزارش حسابرس ممکن است با افزودن یک بند تاکید بر مطلب خاص برای برجسته موضوعی موثر بر صورت های مالی که در یک یادداشت توضیحی صورت های مالی به تفصیل افشا شده است ، تعدیل شود. این بند بعد از بند اظهارنظر می آید و بر اظهارنظر حسابرس اثر ندارد. اما معمولا حسابرسان در گزارش های صادره خود مواردی از عدم توافق، ابهام یا محدودیت را که دارای اهمیتی کمتر از تعدیل گزارش بوده اند ( یا حداقل مواردی که از نظر خواننده شائبه بند شرط داشتند) بعد از بند اظهار نظر و با عنوان سایر بندهای توضیحی درج می د (یک مثال بارز در این زمینه بحث درخصوص وضعیت مالیاتی شرکت است) و به قول ظریفی سایر بندهای توضیحی به محلی برای درد دل حسابرسان تبدیل شده بود. اما در سال 1389 و با تغییر استانداردهای حسابرسی گزارشگری (لازم الاجرا از ابتدای سال 1390) که در راستای هماهنگ سازی با استانداردهای بین المللی بود، استاندارد گزارشگری به سه بخش تقسیم شد: برای مطالع متن کامل به بخش ادامه مطلب مراجعه بفرمایید

مشاهده متن کامل ...
مقاله جدید - بخش دوم
درخواست حذف اطلاعات
بخش دوم مقاله بررسی تغییر اختیاری و اجباری حسابرس در رو مه دنیای اقتصاد شماره 3338 مورخ 1393/08/15 به چاپ رسیده است:عوامل گوناگونی برای وقوع پدیده تعویض اختیاری حسابرس شناسایی شده است. عمده ترین این عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی قابل طبقه بندی است. عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس شامل این موارد است:برای مطالعه مقاله کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید:

مشاهده متن کامل ...
مقاله جدید
درخواست حذف اطلاعات
با سلاممقاله جدیدم با عنوان بررسی تغییر اجباری و اختیاری حسابرسان در رو مه دنیای اقتصاد شماره 3337 مورخ 1393/08/14 به چاپ رسیده است:رفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می کند به طوری که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب دیدگی حرفه می شود. چراکه حسابرسان از یک طرف همچون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، ب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند.برای مطالعه متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.