[ppt]برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک-;کل کتاب 1. برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک. نویسندگان. پیرس و ر نسون. تنظیم از. آزاده بهمن پورخانی آبادی. 2. فصل اول. ماهیت و ارزشمدیریت استراتژیک. 3. مقدمه. اداره فعالیت های داخلی یک سازمان فقط جزئی از وظایف جاری مدیران ارشد فعلی است. مدیران هم چنین می باید به چالش های تحمیلی محیط خارجی سازمان اعم از دور و نزدیک ع العمل نشان ... مدیریت استراتژیک(تدوین پیاده سازی و کنترل) ویرایش دوازدهم اثر مدیریت استراتژیک(تدوین پیاده سازی و کنترل) ویرایش دوازدهم اثر جان ای پیرس ترجمه محمد حسین بیرامی انتشارات سازمان مدیریتصنعتی. ... مدیریت صنعتی. مولفین: جان ای پیرس ، ریچارد بی ر نسون. مترجم: محمد حسین بیرامی. پشتیبانی آنلاین. تحویل ا پرس. تضمین بهترین قیمت. تضمین اص کتاب. ارسال به سراسر ایران. کتاب کتاب مدیریت راهبردی : برنامه ریزی ، اجرا و کنترل مطالعه کتاب مدیریت راهبردی در کتابخوان سمت. ... کتاب مدیریت راهبردی - ناشر: سازمان سمت - نویسنده: جان ای. پیرز, ... خلاصه اثر. دو چشم انداز بنیادی یعنی کنترل راهبردی و عملیاتی مبنایی برای طراحی سیستمهای کنترل راهبردی فراهم می کنند. این کنترلهای راهبردی به قصد هدایت شرکت در جهتهای بلند مدت راهبردی وضع می گردند. خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و ر نسون - مدیریت استراتژیک feb 16, 2017 - خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و ر نسون - مدیریت استراتژیک. خلاصه کتاب برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک پیرس و ر نسون کاربرد این پاو وینت : پاو وینت برنامه ریزی استراتژیک گام به گام به توضیح مراحل اجرایی برنامه ریزی استراتژی از از گام اول تا پایان می پردازد و با ارائه ای کاربردی منبع مناسبی برای فهمیدن برنامه ریزی استراتژیک گام به گام در زمان کم می باشد. این پاور پوینت را به تمام دانشجویان مدیریت برای فهمیدن درس مدیریت استراتژیک ...

مشاهده متن کامل ...