سر کلاس اعلام که کلاس فوق العاده فلان کلاس، روز دوشنبه ساعت 13 تا 15، 15 تا 17 و 17 تا 19 خواهد بود، دانشجوی مربوطه که پای تریبون و ه بود پرسید یک تا سه بیایم یا سه تا پنج یا پنج تا هفت؟ گفتم دوست عزیز، هر سه تاش با هم!!!! ایشون فک کرده بود که فقط دو ساعت فوق العاده دارن و هر کدوم از ساعتا رو دلش خواست میتونه بیاد!!!! یکی دیگه از دانشجویان که نشسته بود به ایشون گفت بیا! بیا بشین آبرومونو بردی!!!!

مشاهده متن کامل ...