ضمن تسلیت به جامعه کوهنوردی کشوربرای حادثه درناک از دست دادن تعدادی از عزیزان کوهنورد در برنامه صعود به قله کول جنون اشترانکوه  لازم دیدم نکاتی تجربی را د رخصوص حادثه دردناک قله کول جنون اشترانکوه مطرح کنم . ️کوهنوردی ورزش نیست بلکه روشی برای زندگی است نه حادثه!کوهنوردی سلامت است نه مرگ!کوهنوردی علم است نه تفنن!کوهنوردی همه اش فن است ...ازبستن بند کفش تا یخنوردی درهیمالیا! کوهنوردی تنها کوهنوردی است ...تب صعود، بیماری دنباله دار جامعه کوهنوردی؛به این جملات توجه کنید :«حتی صبح پنجشنبه قبل از حرکت به سمت قله، س رست گروه به ما اعلام کرد که هوا اب می شود، اما در تیم های حرفه ای تصمیم نهایی با س رست(برنامه) و مسئول فنی گروه است که البته این دو نفر هم در بین مفقودشدگان این حادثه هستند.»حالا چند نکته :1- کدام تیم حرفه ای؛ تیمی که علیرغم هشدار س رست گروه آنهم "قبل از حرکت به سمت قله"  اقدام به اجرای برنامه میکند کجایش حرفه ای است؟!هیچ کوهنوردی به صرف داشتن صعود چند قله بلند (ولو 8000متری ها) حرفه ای نمیشود.«حرفه ای بودن بیشتر از هر چیزی به تصمیم گیری های صحیح در شرایط سخت وابسته است.»یک تیم حرفه ای قبل از هر چیزی،  "ایمنی" را در نظر میگیرد.2- چه اصراری بوده که ضمن هشدار س رست گروه برنامه در همان روز اجرا شود؟آیا نمیشد یک روز صبر کرد و این همه خانواده را عزادار نکرد؟اصلا نمیشد برنامه را به یک زمان دیگر، حتی یک سال دیگر موکول کرد و این همه داغ بر دل مردم نگذاشت؟ چرا بیشتر کوهنوردهای ما همچنان صعود را بر امنیت و سلامتیشان ترجیح میدهند؟3- چه ی میگوید تصمیم نهایی با س رست برنامه و مسئول فنی است؟س رست برنامه و مسئول فنی در نحوه اجرای برنامه تصمیم نهایی را میگیرند ولی در کل اجرای برنامه نمیتواند و رای تصمیم س رست گروه تصمیمی بگیرند.س رست گروه این حق را دارد که حتی در میان اجرای برنامه بنا به هر تشخیصی با یک تماس تلفنی گروه را از ادامه برنامه به طور کل منع کند و دستور به ...

مشاهده متن کامل ...