به خ که در این است.خیلی قشنگه همیشه به این شعر سهراب فکر میکنم به عرفانی که در منحصر به فردترین نوعش در شعرهای سهراب جاریه. و خ که در این هستی بین ان سرو بلند لای ان شب بو ها.................... و خ که در این هستی بین قلبهای سنگی ادمهای امروز در میان کلمات نورانی و الهام بخش کلام نابت به راستی که هستی ترین هستی.من به تازگی تویمسابقات تفسیر دو جز اول قران رتبه اوردم و برای مرحله دوم که 4 جز دارم مطالعه میکنم و چقدر خداون در میان کلماتش پیداس چقدر قران رو دوست دارم هر روز که چیز جدیدی رو میفهم از قران میرم برای خواهر و برادر 23و25ساله ام توضیح میدم و اونهاهم دوس دارن توضیحات منو.خالق پونه دوسست دارم که این توفیق قران خوندن این مدلی رو بهم دادی دوسسسسسست دارمممممم

مشاهده متن کامل ...