فصل جدیدی از زندگی مون رقم خورده و ما تو ی خلسه اوهام غرقیم و فصلها رو رها کردیم .میگن تابستونه وای عمیقا گرمه و اگه اسمش تابستون نبود معلوم نبود چی بود امروز 13 روز تیر و 6روزه ماه رمضون هوا ی ب شهر من دلچسب و خنک بود.باد بود و بارش پراکنده بارون. اتفاقات تلخی واسه زندگی ندا افتاده و اون فعلا دوره نقاهت پس از بیماریشو میگذرونه و تهرانند فعلا

مشاهده متن کامل ...