یه مدته می خوام این رو بنویسم ولی فراموش می کنم. من از همین جا از تشکر می کنم که بالا ه فهمید باید برای تنظیم ابعاد ع یه امکاناتی اضافه کنه. امیدوارم در همین قرن حاضر یه امکاناتی هم برای آپلود ع اختصاص بده. با تشکر فراوان و قدرشناسی بسیار!

مشاهده متن کامل ...