پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

تاخیر در صحبت
درخواست حذف اطلاعات
آیا کودک من تا کنون نباید شروع به حرف زدن می کرد؟ آیا او از بچه های دیگر عقب تر است؟ او تا این سن باید چند کلمه را بلد باشد؟ چگونه بفهمم رشد کلامی در کودکم روند طبیعی دارد یا خیر؟؟ ک ن در چه سنی باید بابا و مامان بگویند، کی باید اسم اشیا را یاد بگیرند و کی می توانند جمله بسازند؟ پرسش هایی از این دست ذهن اغلب پدر و مادرها را به خود مشغول کرده به خصوص پدر و مادرهایی که کوچولوی شان در آستانه 2 سالگی است اما هنوز خیال حرف زدن ندارد. این ها سوالاتی است که معمولا هر مادر که کودک بالای یک سال دارد از خود می پرسد

مشاهده متن کامل ...
ارزی مهارت شنوایی ک ن 3تا 6ساله
درخواست حذف اطلاعات
ارزی روند رشد کودک موضوعی است که همواره موردتوجه متصصان و درمانگران حیطه وسیع اختلالات رشدی بوده است .هدف از ارزی رشد نوزادان و ک ن شناسایی هرگونه تاخیر ویا اختلال رشدی است تا از طریق امکان مداخله و درمان به هنگام و مناسب فراهم گردد.

مشاهده متن کامل ...
ارزی مهارت های زبان دریافتی ک ن 3تا6ساله
درخواست حذف اطلاعات
ارزی روند رشد کودک موضوعی است که همواره موردتوجه متصصان و درمانگران حیطه وسیع اختلالات رشدی بوده است .هدف از ارزی رشد نوزادان و ک ن شناسایی هرگونه تاخیر ویا اختلال رشدی است تا از طریق امکان مداخله و درمان به هنگام و مناسب فراهم گردد.

مشاهده متن کامل ...
ارزی مهارت های زبان بیانی ک ن 3تا6ساله
درخواست حذف اطلاعات
ارزی روند رشد کودک موضوعی است که همواره موردتوجه متصصان و درمانگران حیطه وسیع اختلالات رشدی بوده است .هدف از ارزی رشد نوزادان و ک ن شناسایی هرگونه تاخیر ویا اختلال رشدی است تا از طریق امکان مداخله و درمان به هنگام و مناسب فراهم گردد.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.