یک انفجار در پایگاه نظامیان یی در ای کارولینای رخ داد.

مشاهده متن کامل ...