عضو هیات رئیسه فرا یون مستقلین ولایی ضمن مخالفت با برگزاری همه پرسی در کردستان عراق، گفت: حکومت مرکزی اسپانیا نیز همچون بغداد با ج بخشی از این کشور، مخالفت می کند.

مشاهده متن کامل ...