این استراتژی البته با ریسک هایی همراه است، برای اروپایی ها اعلام علنی همراهی با علیه ایران سخت است. مسکو و پکن نیز با این حرکات مخالفت خواهند کرد با این وجود، قادر خواهد بود جبهه ای مشترک با کشورهای اروپایی شکل دهد و بعدا اجماع لازم با روسیه و چین را هم به دست آورد.

مشاهده متن کامل ...