شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷.۵ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۹.۱)، ۰.۸ درصد کاهش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۹.۴)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

مشاهده متن کامل ...