بازار اسلحه سالیانه گردشی چندصد میلیارد دلاری دارد و این بازار هر روز محصولات تازه ای نیاز دارد. در این ویدیو ما شاهد جدیدترین سلاحهای خطرناک در جهان هستیم که وجود دارند و بعضی از این سلاحها بطرز جنون آوری به آینده تعلق دارند.

مشاهده متن کامل ...