خبرگزاری فرهنگیان: معاون آموزش ابت شهر تهران با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی گفت: نیروهای متخصص دوره متوسطه اول که ر ساعات موظف دارند برای تدریس در پایه پنجم و ششم شناسایی شده اند و بر این اساس در پایه ششم به جای یک معلم چند معلم داریم.

مشاهده متن کامل ...