شماها چرا درگیر هم هستین بزار من معرفیش کنم اونی ک این کامنت هارو گذاشته برا من یسنا گذاشته با هیچکدومتون جز من نیست منم بخاطر حرفای نکرده دارم این فحاشی هارو میخورم طرفم هر روز یه بازی سرم در میاره یه بار میگه خوبم یه بار میگه بدم دم ب ساعتم یه تهمت ناروا میزنه ک بازم واسه حرفایی این حرفارو میشنوم که خودمم ن روحم ن جسمم ن صدام از هیچکدومشون خبر دار نیست فقط داره داستان میبافه فقط دوست داره دم ب ساعت دهنمون رو هم دیگه باز شه فقط دوست داره خشم و اهانت هاشو به من تحمیل کنه اون ی ک اینارو میگه ی نیست جز بابایی بزارین راحت باشه بزارین ناسزا بگه ببینم تا کی میخاد ادامه بده تا کی میخاد زور مردونشو به من حالی کنه همش دروغامو ب رخم میکشه اره دروغ گفتم نمیگم دروغ بهش نگفتم فقط کاشکی میگفت کدوم دروغم به ضررش تموم شد کدوم دروغ من باعث شد ک از زندگیش جا بمونه اره دروغ گفتم دروغام واسه خودم بوده و ضرری ب اون نرسونده الان داره تهمت بهم میزنه از اینم گذشته داره قیمت خودمو بهم میگه اره من دو هزاریم فقط میتونم بگم دندت نرم فقط میتونم بهش بگم دمش گرم تا بخای اهل نفرین هستم ولی دوست ندارم نفرینش کنم کاشکی ب جای اینکه اینو بهونه کنه بگه رفته پشت سرم حرف زدیه ب این بهانه دل منو عذاب بده کاشکی میگفت دردم اینه شاید باز میتونستم ی کوچلو ب پای درد دلش گوش میدادم .........توسط ریاحیمنبع: http://taghac. /

مشاهده متن کامل ...