شعر بسیار زیبا در مدح مولا علی ع باب علی طایر طبعم بسوی کعبه حق پر زند تا که یک منقار بر خاک ره حیدر زند خانه حق را خلیل اله کرد از آن بنا تا علی نقش عدم بر نقشه کیفر زند کیست آن فرخنده نوزادی که در بیت الشریف اولین لبخند را بر روی پیغمبر زند کیست آن شایسته ی که با شایستگی لات و عزی را فرو ریزد دم از داور زند کیست آن فرزانه فرزندی که با فرزانگی پای بر مسجد نهد تا تکیه بر منبر زند کیست آن رزمنده سربازی که در یک حمله اش آنکه چشمک بر عدو لبخند بر خیبر زند اوست گرد مکه و گرد آفرین کربلا پرچم نصر و ظفر را بر دل لشکر زند معنی آیات قرآن جمله در شان علیست تاج کرمنا بحز او کیست تا بر سر زند شهر علم مصطفی را مرتضی باب است و بس هر که جوید علم باید حلقه ای در زند باد بر تخت سلیمان حامل از امر علیست جبرئیل زا کلمه تا هوی او شهپر زند ای کلیم اله فرار از دعوی قبطی مکن تیغ می خواهند که راس موحب و عنتر زند غم مخور ای نوح از توفان و گرداب خطر دمبدم یا هو بگو تا مرتضی لنگر زند این علی سردفتر دیوان کل کیفر است ای خوش آن روزی که پا بر عرصه م زند م آن روزی که از پیمانه های کوثرش یک سبوئی بر لب خشکیده اصغر زند شاد می گردد دل خوش زاد گر شاه نجف از محبت مهر و امضائی بر این دفتر زند افواج فرشتگان که دلباخته اند / محراب علی را به سما ساخته اند آنانکه ز منکران مولا هستند / خود را به ته جهنم انداخته اند علی روح نبی خیر الانام است / گلی روئیده در بیت الحرام است الا اهل حد چشمانتان کور / علی المرتضی اول است سروده سید حسن خوش زاد منبع : کتاب قفل ش ته

مشاهده متن کامل ...